6, 7 ve 8’inci maddeler de kabul edildi

6. madde 343 EVET oyu , 7.madde 340 EVET oyu ve 8. madde  340 evet oyu ile kabul edildi.

Anayasa değişikliği teklifinin 6.Maddesi ” Meclis’in bilgi edinme ve denetim yolları” , 7. maddesi “partili cumhurbaşkanlığı” ve 8’inci maddesi “yürütme yetkisinin tamamen Cumburbaşkanı’na bağlanması” kabul edildi. Meclis, bugün saat 14.00’te tekrar toplanmak üzere kapatıldı.

Yapılan değişikliğe göre;

6. madde, Meclis’in denetim yetkilerini düzenliyor. Düzenlemeyle yasamanın yürütmeyi denetlemesi ile Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarılıyor.

7. madde ile cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor.

8. maddeye göre, yürütme yetkisi tamamen Cumhurbaşkanı’na bağlanıyor.

 

Birgün’ün haberine göre;

6’ıncı madde: Meclis’in denetim yetkileri

6’ncı madde, Meclis’in denetim yetkilerini düzenliyor. Düzenlemeyle yasamanın yürütmeyi denetlemesi ile Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarılıyor. Anayasanın TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarına ilişkin maddesindeki değişiklik ile yasamanın belli bir konuda Meclis Araştırması yapması, Genel Görüşme açarak Genel Kurul’da görüşmesi ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların cevaplaması istemiyle yazılı soru sorması yeniden düzenleniyor. Buna göre, TBMM, Meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Meclis Araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibaret olacak. Genel görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi şeklinde gerçekleştirilecek.

 

 

7. madde partili cumhurbaşkanını mümkün kılıyor

Düzenleme ile cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor. Komisyondan geçen maddeye göre cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek. Maddede daha önceden yer alan “Cumhurbaşkanı doğuştan Türk vatandaşı olanlar” ifadesi de “Türk vatandaşı” olanlar şeklinde değiştirildi.

8. madde: Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir

Bu maddeye göre, “Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde yasama yılının ilk gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılış konuşması yapar. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclis’e mesaj verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlığını temsil eder. Milletlerarası anlaşma onaylar ve yayımlar.”

 

%d blogcu bunu beğendi: