ABD, Ortadoğu, Türkiye ve Kürtler / Turabi SALTIK

 ABD, Ortadoğu, Türkiye ve Kürtler

ABD ilk defa 1947’lerde “Yeni Amerikan Yüzyılı” adıyla tek kutubun dünya siyasal gücü olduğunu açıkladı. Kapitalist-emperyalist hegemon bir devlet olarak fütursuzca dünyanın dört bir yanına saldırdı.

Dünya ulaşım yolları ve enerji havzalarının olduğu tüm coğrafyalara girdi. Latin Amerika, Afrika, Kafkasya, Uzak Asya ve Ortadoğu’ya girerken; buralarda enerji ve petrol ulaşım yollarının denetimini ele geçirmeye çalıştı.

Kapitalist-emperyalist sistem içinde diğer aktörler de vardı. AB, RF, Çin, Hindistan, Japonya gibi. ABD, hep bunların rekabet edebilme konumlarını boşa çıkarmaya çalıştı.

Kendine bağlı uluslararası NATO, BM gibi mekanizmalara dahi başvurma gereği duymadan pek çok defa, pek çok bölgeye işgal harekatları düzenledi. Girdiği bölgelerde yerel iktidarları denetimine aldı.

ABD, Türkiye’de dün olduğu gibi bugün de AKP iktidarı eliyle egemenliğini sürdürmek istemektedir. Her türlü ırkçı, milliyetçi, gerici güçleri destekleyerek bunu yapmaktadır. Devleti elinden tutan iktidarlarca Türk milliyetçiliğini hortlatarak, ırkçı, şoven kadrolarla, tarihten gelen iktisadi, siyasi, politik, kültürel, sorunları ve çelişkileri şovenist uygulamalara dönüştürdü.

Bilinçli politikalarla, ırkçı, şoven çelişkilerle, milliyetçi duyguları kabarttı. Milliyetçi dalga, oportünist politikalarla beslendi. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye’de, egemen ulus Türklerin dışında, Kürtler, Çerkesler, Lazlar, Çingenler gibi yaşayan azınlık halklar kendi kültürlerine, geleneklerine yabancılaştırılıp yozlaştırılmak isteniliyor. Türk egemen sınıflarının ırkçılığı eskiden beri bloklar şeklinde boy gösteriyordu. Eskiden Kemalist kadrolarla bugün de Türk-İslam sentezcilerinin Hanefi-Sünniliği merkeze alarak Türkleştirmeyi ve asimilasyonu Diyanet çevreleriyle sürdürmektedir.

ABD, dün Kemalist kadrolarla bugün de AKP’nin gerici, şoven kadrolarıyla bu politikaları yaygınlaştırıyor. Son on yıldır artık Kemalist kadrolarla bu politikaları yürütemeyen emperyalist blok artık AKP ve Erdoğan ve kadrolarıyla mevcut statikoda Türk-İslam sentezcileri ve Diyanetin İslam anlayışıyla bilinçli olarak halkların, emekçi kitlelerin, işçi sınıfının aralarındaki dayanışma yok ediliyor; İslamın tek mezhepli, tek inançlı anlayışıyla AKP eski ırkçı, şoven, milliyetçi, yeni ümmetçiliği sürdürüyor.

AKP ve MHP gibi partiler eliyle milliyetçiler, ırkçılar, savaş ve sıkıyönetim uygulamaları isteyerek halkların geleceğini karartmakta önemli roller üstleniyorlar.

Kürtler, bölgesinde artık oyun kurucu aktör durumundadırlar. Bölgemizde ve Ortadoğu’da ezilenlerin ve Kürt halkının barış ve demokrasi talepleri ve mücadelesi AKP ve onun oyunlarını bozacaktır.

Turabi SALTIK

Sitemizi Sosyal Medyada takip etmek istermisiniz?

%d blogcu bunu beğendi: