Anayasa değişikliği teklifinde ikinci tur oylamalar da bitti: 18 maddeye evet

Diken’in haberine göre; ‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı içeren anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin ikinci turu da tamamlandı. Bütün maddeler Meclis’te kabul edildi. Teklifteki 18 maddenin tamamı ilk turda Meclis’te kabul edilmişti. İkinci turda tek tek maddeler ve teklifin tümü yeniden oylandı; görüşme ve konuşma yapılmadan sadece değişiklik önergeleri ele alındı.

Referandum için maddelerin yanısıra teklifin bütününün 330 oyla kabul edilmesi gerekiyor.

 

 

Anayasa değişikliği teklifinin 15’inci maddesi 342 evet oyu ile  kabul edildi.

Söz konusu madde cumhurbaşkanının bütçe yetkisini düzenliyor: “Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunar. Bütçe teklifi bütçe komisyonunda görüşülür. Komisyonun 55 gün içinde kabul edeceği metin genel kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.”

 

 

Teklifin 16’ncı maddesinin oylaması 342 evet oyu ile kabul edildi.

16’ıncı maddeyle önerilen hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareler değiştiriliyor ya da metinden çıkarılıyor.

 

 

Teklifin 17’inci maddesi 341 evet oyu ile kabul edildi.

17’inci maddeye göre bir sonraki genel seçim ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak.

Seçimin yapılacağı güne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Meclis’in seçim kararı alması halinde, 27’nci genel seçim, cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak.

TBMM, anayasa değişikliği teklifinin kanunlaşıp yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde değişikliklerin gerektirdiği Meclis içtüzüğünü ve kanuni düzenlemeleri gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek

 

 

Teklifin 18’inci maddesi de 343 evet oyu ile kabul edildi

Bu madde uyarınca, ‘cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişiğinin kesileceğine’ dair hükmün kaldırılması, değişikliğin yayımı tarihinde; mevcut anayasada bakanlar kurulu, sıkıyönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, askeri yargıtay, askeri yüksek idare mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.
%d blogcu bunu beğendi: