arap porno sikiş izle bridalarabia.com arap porno hd porno pornovideolab

Binlerce taşeron işçi, işsizlikle yüz yüze: Kadro için haklarından feragat ettiler, işe geri alınmıyorlar

Binlerce taşeron işçi, işsizlikle yüz yüze: Kadro için haklarından feragat ettiler, işe geri alınmıyorlar

Taşeron işçiler Beyazıt’ta toplanarak hükümetin verdiği sözleri yerine getirmesini istedi.

Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, güvenlik soruşturması sonucu geçiş başvuruları kabul edilmeyen işçilerin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kadroya geçebilmek için tüm haklarından vazgeçen işçiler, kadroya alınmadıkları gibi bir de işsiz kaldılar. İşçiler, “Yıllardır kamu idareleri için çalışan ve aslında kamu idarelerinin işçisi oldukları hukuken tescil edilmiş olan işçilerin karşısına sınav, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması koşulu getirmeleri işçileri eleme amacı taşıyor” diyerek şunları söyledi:

“Hükümet 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi sürecinde merkezi idarede kadroya ve yerel yönetimlerde belediye şirketlerine geçişte işçiler için emeklilik, geçmiş alacak davalarından feragat etme, başvuru evrakının kabulü, sınav ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması koşulunu getirmiştir.

Bu koşullar nedeniyle geçiş için başvurularını yaparak sonuç bekleyen binlerce taşeron şirket işçisi büyük bir hayal kırıklığına uğramış hayalleri suya düşmüştür. İşçiler geçmiş haklarından vazgeçtikleri gibi bir de kadroya alınmamışlardır. Üniversitemizde işe iade davası devam eden emekli olan ve 657 sayılı kanunun 48. Maddesi gereği kabul edilmeyen işçi sayısı %30 civarındadır. Kalan işçilerden sınavı geçemeyenler ve emniyet soruşturmasından geçemeyecek olanlarla bu sayı daha da yükselecektir. İzmir belediyelerinde 2500 işçi güvenlik soruşturmasına takılarak başvuruları kabul edilmemiştir; Valilik makamı işçilerin itiraz dilekçelerini bile kabul etmemektedir. Bugüne kadar taşeron şirketlerde çalışma olanağı bulan binlerce işçi şimdi işsizlikle yüz yüzedir.

Yıllardır kamu idareleri için çalışan ve aslında kamu idarelerinin işçisi oldukları hukuken tescil edilmiş olan işçilerin karşısına sınav, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması koşulunu işçileri eleme amacını taşıdığını ifade ediyoruz.

İşçilerin işçi kadrosuna geçişte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atama şartlarını aramak bile tartışmalıyken 657 koşullarını aramak hukuk temeli olmayan bir keyfiyettir. Şu anda kamuda çalışan binlerce taşeron şirket işçisi hukuk dışı bir durumla karşı karşıyadır.

Şimdi feragat sınav ve güvenlik soruşturması nedeniyle karşımıza çıkan durum büyük bir toplumsal açmaza neden olacak boyuttadır. İşsizliğe mahkum binlerce işçi nasıl yaşamlarını sürdürecektir?

Hükümet yetkililerinden binlerce mağdur işçi adına ve daha zaman varken talep ediyoruz. Yaptığınız hukuk dışı bir düzenleme ile yarattığınız bu toplumsal sorunu çözüm bulunuz. Kadrolu çalışabilmek için getirilen feragat sınav güvenlik soruşturması şartını kaldırın. Her işçinin feragatsiz sınavsız kadroya alınıp iş güvenceli sendikalı ve toplu sözleşmeleri talep ediyoruz.”

gazetelink

Gazetelinkleri ve Güncel Medya Haberleri

%d blogcu bunu beğendi: