Bir Ağır Ayıp! / Turabi SALTIK

Bir Ağır Ayıp!

Ölçüsüzlük öylesine geliştirildi ki önüne geçmek zorlaştı. Sanat adına, edebiyat adına içten içe halkların değerleri tüketiliyor. Üretmedeki amaç bir değeri, bir düşünceyi değil, tersine amaçsızlığı ve düşüncesizliği dayatmak ve onu tüketmek. Dahası sanat, edebiyat, kültür adına yapılabilecek güzel şeyler yerine kendi kariyerini ve düşüncesini karşısındakine empoze etmek.
Bunları çevresiyle bile paylaşmıyor. Bir yazı, bir makale yazılıyorsa kimse üzerine almak istemiyor. Başkalarıyla aynı fikirleri savunmaya ne dayanabiliyor ne de tahammül edebiliyoruz. Vebadan kaçar gibi kaçıyoruz. İsteniliyor ki herkes boşlukta sallanıp dursun. Bilinmelidir ki onlar fena aldanıyorlar. Boşlukta sallananlar karşılarına çıkabilecek dallara sarılırlar.
Değerlerimize sahip çıkılmakta ele alınan konular, yöntem ve amaca uygun olmaktan çıkartılmıştır. Nerede kaldı korunması gereken değerlerimiz ve kültürel hassasiyetlerimiz? Terbiye, utanma, incelik, naziklik… İnsanların baş özellikleri…
Oturmadan kalkmaya, yolda yürümekten ayakta dikilmeye kadar çeşitli kurallar bütünü insana ait insani değerlerimiz bile yok oluyor. Eskimiş de olsa bazı gelenekler vardır ki bir defa insan belleklerine girmiş ve bugüne uymuşlardır. Onların korunup geliştirilmesi, yaşatılması lazım.
Çağa uyan ve insanın belleğinde kalan ölümsüzleşir. Eskiden olanlar bugün oldukları gibi devam ettirilemez. Doğru, çağ değişiyor, ona göre uymamız gereken toplumsal kurallar da değişiyor. Çağa uyanları koruyacağız. Uymayanları yaşatamayız. Ayıklamalıyız. Ama çağa uymayan geleneklerimiz adına insani ve kültürel değerlere saldırmak, o kadar kolay mı? Bir ağır ayıp!    

Turabi SALTIK

Sitemizi Sosyal Medyada takip etmek istermisiniz?