Eski Çerkes gelenekleri / Turabi SALTIK

Eski Çerkes gelenekleri Çerkes eski gelenekleri içerisinde Çapş’eler yaygındı. Yaralıyı eğlendiren gurubun eğlencesiydi Çapş’e. Bu eski gelenek sadece Abzahlar arasında vardı. Yaralının yatağında, odasında

Devamı...

Dersim’de Paglar, Mezar Höyükler ve Eski Ölü Gömme Kültürü / Turabi SALTIK

Dersim’de Paglar, Mezar Höyükler ve Eski Ölü Gömme Kültürü Neolitik dönemde seramikten yapılan kaplar önemli bir gelişmeydi. Bu kaplar daha o zamanlar farklı alanlarda

Devamı...

Sümer Tanrısı Marduk’tan, Kutsal kitaplardaki Nuh Tufanı’na / Turabi SALTIK

Sümer Tanrısı Marduk’tan, Kutsal kitaplardaki Nuh Tufanı’na… Sümerlerde Tanrı Marduk, simgesel olarak düşünceyi temsil eden bir tanrıydı. Günümüz dünyasında üç dine kaynaklık etmişti. Tevrat

Devamı...

Meşe Yaprakları / Turabi SALTIK

Meşe Yaprakları Dersim’de ateşe verilen meşe ormanlarımıza atfen… Dersimliler eskiden beri uzun kış geceleri ocak başlarında kızlı erkekli guruplar halinde oturur sabahlara kadar söyleşiler

Devamı...

Sürgün / Turabi SALTIK

Sürgün İnsanlık tarihi savaşların, zorbalıkların ve zulmün izleriyle doludur. Göreceli olarak insan madeni keşfettikten sonra araç ve gereçlere dönüştürdükten sonra yaptığı silahlarla savaşları başlattı.

Devamı...

Çerkeslerde Tiyatro ve Beyaz Kayışlı Çavuşlar / Turabi SALTIK

Çerkeslerde Tiyatro ve Beyaz Kayışlı Çavuşlar Kafkasya’da yaşayan Çerkesler, özellikle 1917 Ekim Sosyalist Devrimi’nden sonra Sovyet halklarının var olan geleneğinin de etkisi ve sosyalist

Devamı...

Sitemizi Sosyal Medyada takip etmek istermisiniz?