Dünya Ana Diller Günü / Turabi SALTIK

Dünya Ana Diller Günü İlk defa Afganistan’da Bengal halkının Bengal dili için mücadele etmesiyle 21 Şubat UNESCO tarafından Dünya Ana Diller Günü olarak kabul

Devamı...

Bilgelik kadınlara özgüydü / Turabi SALTIK

Bilgelik kadınlara özgüydü Henüz dinlerin şafağında tanrılar kadındı. “Başlangıçta insanlar yaşamın yaratıcısı sahibi kadına yakarırdı. Dinlerde tan ağarırken Tanrı Kadındı.” Erkek değildi. İlk defa

Devamı...

Dersim uzak geçmiş inançları ve Yılan Hanım (Şahmaran) / Turabi SALTIK

Dersim uzak geçmiş inançları ve Yılan Hanım (Şahmaran) M.Ö. 7000’de Kenan ülkesi Bereket Tanrıçası Astarate (‘Astr Dımılice’,  “yıldız, gök” demektir) en yüce tanrı, Göksel

Devamı...

Bilim, zorlu yolunda ilerliyordu / Turabi SALTIK

Bilim, zorlu yolunda ilerliyordu İnsanlık tarihinde ileriye atılan her adım acı ve ıstıraplı olmuştu. Acısı anlamlı olanın yaşamı anlamlıydı. Sonra bir Cordano Bruno geldi.

Devamı...

Eski Çerkes gelenekleri / Turabi SALTIK

Eski Çerkes gelenekleri Çerkes eski gelenekleri içerisinde Çapş’eler yaygındı. Yaralıyı eğlendiren gurubun eğlencesiydi Çapş’e. Bu eski gelenek sadece Abzahlar arasında vardı. Yaralının yatağında, odasında

Devamı...

Dersim’de Paglar, Mezar Höyükler ve Eski Ölü Gömme Kültürü / Turabi SALTIK

Dersim’de Paglar, Mezar Höyükler ve Eski Ölü Gömme Kültürü Neolitik dönemde seramikten yapılan kaplar önemli bir gelişmeydi. Bu kaplar daha o zamanlar farklı alanlarda

Devamı...

Sümer Tanrısı Marduk’tan, Kutsal kitaplardaki Nuh Tufanı’na / Turabi SALTIK

Sümer Tanrısı Marduk’tan, Kutsal kitaplardaki Nuh Tufanı’na… Sümerlerde Tanrı Marduk, simgesel olarak düşünceyi temsil eden bir tanrıydı. Günümüz dünyasında üç dine kaynaklık etmişti. Tevrat

Devamı...