Havutça: Avukatların Sorunu Hukuk, Adalet, Demokrasi, Yargı Bağımsızlığı!

Havutça: Avukatların Sorunu Hukuk, Adalet, Demokrasi, Yargı Bağımsızlığı!

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, avukatların sorununu dile getirerek, asıl sorunun hukuk, adalet demokrasi ve yargı bağımsızlığı olduğunu ifade etti.

 

“Avukatların sorunu, bağımsız yargı sorunudur, hukuk devleti sorunudur, demokrasi sorunudur, adalet sorunudur” diyen CHP Balıkesir Milletvekili Av. Namık Havutça, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada AKP İktidarının yargı üzerinde oluşturduğu baskıya işaret etti.

Havutça, “Hukuk devletine giden yolda kurucu unsurlar; iddia, savunma ve yargıdır. Savunmanın ve beraberinde de bağımsız bir yargının en önemli unsuru hiç kuşkusuz avukattır. Avukatların yani savunmanın susturulduğu bir yerde yargı bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir” dedi.

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle İktidarın yargı üzerinde oluşturduğu baskıya değinen CHP’li Havutça yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Anayasa’nın 2’nci maddesinde ifadesini bulan Türkiye Cumhuriyeti devleti, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin de en önemli unsuru bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı yani adaletin sağlandığı bir düzen olmasıdır. Hukuk devletine giden yolda kurucu unsurlar; iddia, savunma ve yargıdır. Savunmanın ve beraberinde de bağımsız bir yargının en önemli unsuru hiç kuşkusuz avukattır. Avukatların yani savunmanın susturulduğu bir yerde yargı bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. Yargı bağımsızlığının olmadığı bir yerde bireysel hak ve özgürlüklerden, bireysel hak ve özgürlüklerin olmadığı bir yerde hukuk devletinden, hukuk devletinin olmadığı bir yerde de demokrasiden söz etmek mümkün değildir.

Anayasamızda Cumhuriyet’in değiştirilemez nitelikleri arasında sayılan laik, demokratik hukuk devleti ilkesi, tüm çağdaş rejimlerin temel niteliği, toplumların gelişmişlik düzeyinin önemli göstergesidir.

Hukuk devleti, en yalın tanımıyla, temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, yurttaşların hukuksal güvenlik içinde bulundukları, Devlet’in eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu, yönetimde keyfi yaklaşımların önlendiği bir sistemi anlatmaktadır. Devlet’in eylem ve işlemlerinin Anayasa’ya, hukukun evrensel kurallarına uygunluğunun yanı sıra, yargısal denetime bağlı olması, hukuk devletinin vazgeçilmez koşuludur. Yasama ve yürütmenin bağımsız yargı tarafından denetlenmesi, denetim sonucu oluşan yargı kararlarının uygulanması, hukuk devletinin işlerlik kazanması yönünden zorunludur.

Bugün avukatların çözümlenmesi gereken birçok sorunu bulunmaktadır. Ancak, bugün toplumun adalet adına büyük bir baskı, beraberinde de savunmanın saldırı altında olduğu bir gerçektir. Avukatların sorunu, bağımsız yargı sorunudur, hukuk devleti sorunudur, demokrasi sorunudur, adalet sorunudur. Ne yazık ki AKP iktidarının sıklıkla dile getirdiği ileri demokrasi uygulamalarında yargı erki tümüyle toplumun sindirilmesi, muhalefetin bastırılması, korkutulması bir araç olarak kullanılagelmiştir.

Ancak, kimsenin kuşkusu olmamalıdır ki, gerçek ve adil yargılanma için, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti için, özgür ve demokratik bir Türkiye için bütün değerli meslektaşlarımla birlikte bütün gücümüzle yargıyı ve hukuk devletini savunmaya devam edeceğiz. Savunmanın temel unsuru büyük meşakkatler içerisinde mahkemelerde adalet arayan adalet savaşçısı bireylerin ve toplumun hakkını savunarak, saygın bir görevi yerine getiren tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutluyorum.”

Sitemizi Sosyal Medyada takip etmek istermisiniz?