İTO ve TTB yürüdü: Savaş bir halk sağlığı sorunudur

İTO ve TTB yürüdü: Savaş bir halk sağlığı sorunudur

İSTANBUL – İTO ve TTB, 14 Mart Tıp Haftası vesilesiyle “Ücretsiz sağlık hakkı için” Tünel Meydanı’nda bir araya gelerek Galatasaray meydanı’na yürüyüş düzenledi. İTO Başkanı Selçuk Erez, “Düne kadar savaşın bir hak sağlığı sorunu olduğunu söyledik. Pek sevmediler. Şimdi ona ilave edeceğimiz var. Çocuk yaşta evlilikler ve kadın cinayetleri bir hak sağlığı sorunudur” dedi.

İstanbul Tabipler Odası (İTO) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Haftası vesilesiyle “ücretsiz sağlık hakkı için” Tünel Meydanı’nda bir araya geldi. Tünelde yürüyüş için beklenirken ismi öğrenilemeyen biri ETHA Muhabiri Ömer Akın’a saldırmak istedi. Bunun üzerine polisler kişiyi gözaltına alırken ETHA muhabiri Akın da adli işlem başlatmak üzere karakola götürüldü.

Tünel’de bir araya gelen doktorlar, doktor önlükleri ve üzerinde “Emeğimiz, mesleğimiz, sağlık hakkı için görevdeyiz” yazılı önlükler giyerek Galatasaray Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşe TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, İTO Genel Sekreteri Samet Mengüç, TTB Merkez Konsey Üyesi Prof. Dr. Taner Gören, İTO Başkanı Selçuk Erez, TTB Tıp Öğrencileri Kolu ve çok sayıda doktor katıldı.

Yürüyüşte, “İyi hekimliği savunmakta kararlıyız tükenmiyoruz birlikte güçlüyüz”, “5 talebimiz var” yazılı ve taleplerin sıralandığı, “Meslek bağımsızlığından vazgeçmeyeceğiz, özel sermayeye ucuz iş gücü olmayacağız”, “Sağlık için barışı savunuyor barış için mücadele ediyoruz”, “Rekabet, ticaret için değil eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti, iş güvencemiz, mesleki geleceğimiz için birlikteyiz” pankartları açıldı. Doktorlar, “Nitelikli sağlık meslek eğitimi istiyoruz”, “Sağlık sistemi can çekişiyor”, “Mutsuz doktor=mutsuz hasta”, “Savaşa değil sağlığa bütçe”, “Taşeronluk çağdaş köleliktir” dövizlerini taşıdı. Yürüyüş boyunca da “Tükenmiyoruz, çoğalıyoruz! Birlikte güçlüyüz!” yazılı çelenk taşındı. Yürüyüşte sık sık, “Örgütlü emek sağlıklı toplum”, “Sağlıkta ticaret ölüm demektir” ve “Herkese eşit ücretsiz sağlık” sloganları atıldı.

İstiklal caddesi üzerinde Tünele yakın yerde bulunan kilise önünde duran doktor, Türkiye modern tıp ve eczacılık öğretimi başlatan hekim Karl Ambros Bernard’ı anarak mezarının kilisede olduğunu söyledi. Galatasaray Meydanı’nda yürüyüş sonlandırıldı.

‘TALEPLERİN GERÇEKLEŞTİĞİNE TANIKLIK EDEMEDİK’

Burada ilk olarak TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel konuştu. Her 14 Mart’ta yürüyüş gerçekleştirerek taleplerini sıraladıklarını ifade eden Tükel, “Bu talepleri yıllardır dile getiriyoruz. Fakat şuana kadar bunların gerçekleştiğine tanıklık edemedik” dedi. “Hekimler sağlıkta dönüşüm programı içerisinde bu programın getirdiği piyasacı sağlık anlayışı içerisinde öncülükleri açısından, sosyal hakları açısından, özlük hakları açısından büyük bir baskı altında” olduğunu ifade eden Tükel, şöyle devam etti: “Emekli hekimler açlık sınırının biraz üzerinde ücret alıyorlar. Hekimler ayı zor getirebiliyor, uzun saatler çalışmak zorunda, birden çok işte çalışmak zorunda kalıyorlar. Biz insanca yaşamaya yetecek, tek işte çalışmanın hayatını kazanmak için gerekli olduğu güvenceli bir ücret talep ediyoruz. Sağlık çalışanları ve hekimler çok zor koşuklar altında çalışıyorlar. Sürekli hastalarla ve hastalıklarla birlikte yaşamanın getirdiği birçok fiziksel ve psiko-sosyal sorunla karşı karşıya kalıyorlar, yıpranıyorlar. Yıpranma payı istiyoruz.”

‘HER 14 MART’A MÜJDE VERİYORLAR’

2014 yılından bu yana hükümet yetkilileri, gelen her sağlık bakanının, tam 12 kez sağlık çalışanlarına “Müjde” diyerek fiili hizmet zammının ve emekli ücretlerinin arttırılacağı müjdesini verdiğini hatırlatan Tükel, “Sağlık Bakanlığı 2 Şubat’ta açıklama yaptı. Bu açıklamalarda müjdesini tekrarladı ama şu ana kadar gerçekleşen hiçbir şey yok. Ve her 14 Mart geçtikten sonra bu vaatler unutuluyor. Sağlıkta şiddet sağlık çalışanları için çok ciddi bir sorun. Günde 30 sağlık çalışanı şiddete uğruyor ve bu değişmiyor. Aşağı inmiyor. Türk Tabipleri Birliği’nin hazırlamış olduğu Sağlıkta şiddet yasa tasarısını gerçekleşmesi istiyoruz” diye konuştu. Tükel genç hekimlere ilişkinde konuşarak, “Güvenlik soruşturması nedeniyle kamu görevinden alı konuluyor. Hekimlik mesleğini dahi yapamayacak duruma getiriliyor. Kamu görevini yapamamanın yanında hekimlik mesleğini yapamıyorlar. OHAL ile getirilen güvenlik soruşturulmasının kaldırılmasını istiyoruz. Hekimlerin sağlık çalışanların görevini yapmalarını istiyoruz. Taleplerimizi tekrarlıyor ve vaat dinlemek istemiyoruz” diye belirtti.

‘SAVAŞ HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR’

İTO Başkanı Selçuk Erez, de şu ifadeleri kullandı: “Daima vatandaşlarımıza gereği ne olursa olsun ırk, dil, cins, mezhep fark üretmeksizin düzeyli seviyeli tıp talebinde bulunan bir kurumuz. Sağlıkta dönüşümü tasarlayan ve uygulayanlar bu açıdan çok anlamlı şeyler yapmışlardır. Eskiden parası olmayanımız, fakirimiz fukaramız sağlığı rüyasında görürdü, şimdi ırk, din, cins, etnik köken hiçbir fark gözetmeden hepimiz sağlığın sayelerinde rüyalarımızda görüyoruz. Bu bakımdan büyük çapta eşitliğe ulaştık. Tabip Odasının bir fonksiyonunda hem halka hem birbirimize hem de yöneticilerimize tıpta gelişmeleri özetlemek ve bunun uygulanmasını istemektir. Düne kadar savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledik. Pek sevmediler. Şimdi ona ilave edeceğimiz var. Çocuk yaşta evlilikler ve kadın cinayetleri bir halk sağlığı sorunudur. Listemiz uzun. 24 şey daha var. Ama en önemsediğimiz bunlar.”

‘MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM’

Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan, basın açıklamasını yaptı. Taleplerini sıralayan Erdoğan, “Meslektaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart’ını kutluyor; hepimiz için yaşanabilir bir doğa, barış içinde bir yaşam, iyi hekimlik yapabildiğimiz bir sağlık ortamı diliyoruz. Tüm meslektaşlarımızı, birlikteliğimiz ve dayanışmamızdan gelen güçle, hekimlik değerleri ve etik ilkeler ışığında sağlık alanındaki mücadelemizi yükseltmeye davet ediyoruz” dedi.

gazetelink

Gazetelinkleri ve Güncel Medya Haberleri

Sitemizi Sosyal Medyada takip etmek istermisiniz?