Oy ve Ötesi, Yüksek Seçim Kuruluna ve Seçmenlere Çağrıda Bulunuyor: #GüvenVer

Oy ve Ötesi, Yüksek Seçim Kuruluna ve Seçmenlere Çağrıda Bulunuyor: #GüvenVer

Oy ve Ötesi, Yüksek Seçim Kuruluna ve seçmenlere çağrıda bulunarak “#GüvenVer” dedi.

Oy ve Ötesi, seçim günü uygulamalarının netleşmesi için hazırlanacak mevzuata dair görüş ve önerilerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bir dilekçe ile sunarak kanunlaşan son değişiklik tekliflerinin yarattığı
belirsizliğin altını çizdi. Oy ve Ötesi bu dilekçe ile demokratik esasların güvence altına alınıp, boşlukları ortadan kaldıracak kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Oy ve Ötesi tarafından yapılan çağrı şöyle:

“Demokratik katılım biçimleri arasında en önemli eylem olarak görülen oy verme, demokrasinin hayat
kaynağını oluşturuyor.

Türkiye’de seçime katılım oranının, dünya ortalamasının üzerinde olması, vatandaşların seçimlere
verdiği önemin ve gösterdiği ilginin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Oy ve Ötesi de varlık nedenini burada buluyor ve kendisini “200.000’den fazla gönüllüsüyle
demokratik ve şeffaf bir seçim ortamı için çalışan bir sivil toplum kuruluşu” olarak tanımlıyor.

Bağımsız ve gönüllü bir organizasyonla, seçim sistemine ilişkin olarak vatandaşların aklındaki soru
işaretlerini cevaplamak için çalışan Oy ve Ötesi, kanunlaşan son değişiklik tekliflerinin yarattığı
belirsizliğin altını çiziyor ve demokratik esasları güvence altına alıp, boşlukları ortadan kaldıracak
kapsamlı bir düzenlemeye olan ihtiyacı vurguluyor.

Bu bağlamda, seçimlerin yargısal denetimini sağlayan en üst kurum olarak Yüksek Seçim Kurulunun,
kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi önem kazanıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerin serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm
esaslarını korumak ve seçimlere, dolayısıyla da demokrasiye yönelik güvenin zedelenmesini önlemek
için kanundaki belirsizlik alanlarını yeni genelge ve kararlar ile ortadan kaldırması, Türkiye için önemli
bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.

Bu doğrultuda Oy ve Ötesi, seçim günü uygulamalarının netleşmesi için hazırlanacak mevzuata dair
görüş ve önerilerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bir dilekçe ile sundu.

Dilekçe metnine bu linkten ulaşabilirsiniz:

Oy ve Ötesi, kanun değişikliğine yönelik görüşlerini ve pratikte karşılaşılabilecek sorunları
kamuoyunun dikkatine sunuyor. Altı seçim sürecinde elde edilen gözlem ve deneyimle, bu sorunların
önüne nasıl geçileceğine dair öneriler de kamuoyuyla paylaşılmakta.

Seçimlere yönelik güven duygusunun güçlendirilmesi için Yüksek Seçim Kurulunun her türlü önlemi
alacağına dair inancıyla Oy ve Ötesi, vatandaşları konuyla ilgili bilgilendirmek için önemli gördüğü
noktaları kamuoyuna sunarak; bunları paylaşmaya, konuşmaya ve tartışmaya #GüvenVer
kampanyasıyla herkesi davet ediyor.”

Sitemizi Sosyal Medyada takip etmek istermisiniz?

%d blogcu bunu beğendi: