Ruhsal şifacı olmak-Mucizeler doğaldır / Maha MANU

Ruhsal şifacı olmak-Mucizeler doğaldır

Hayatımızda,mucize yoksa bir şeyler yanlış gitmiştir. “Ben hazırım, zihnimin ve bedenimin şifası için hazırım.” Beyin olumlu düşünmediği sürece hastalıktan kurtulamayız. Rutubetli duvara boya yapılamaz. İçimizdeki problemler dışta kendini belli eder. Hastalığımızın sebebi enerji “PRANA*” sistemimizin bozukluğudur. İlaçlar ve bioenerji geçici tedavi eder.

TERK ETMEK: Affederek, kucaklaşarak alışkanlıklarımızın farkına varır, onların bize ait olmadığının sadece refleks olduğunu algılar ve terk ederiz.

Gönülden ve ne istediğini bilmek.

TAKİP GÜCÜ: İrade geliştirme; konsantrasyonu arttırmak, yoga ve meditasyon ile mümkündür.

M.S. 11’inci yüzyıl kadar eskilerde melankolik kadınların mutlu kadınlara göre kansere yakalanma oranlarının daha fazla olduğunu gözlemlenmiş. Acaba kanser araştırmalarında harcanan paralar boşa sarf ediliyor olmasın? Ruhsal  dediğimiz olaylar %50’lik bir gözden kaçan gerçeği ortaya  koyar.

PSİKOESTETİK: Şeklin ötesindeki şeklin gizlediği güzellik. Psikoestetik değişim insanın kendinde başlar. Kendini sevmeyen başkasını da sevemez. İnsan yüce bir enstrümandır.

Amacı: Birlik, farkındalığına ulaşmak, ilahi yasayı öğrenmek, gerçeğin ne olduğunu bilmektir.

İnsan öz varlığını tanımadan yaratılıştaki sırlara yolculuk etmeden acı ve ıstıraplardan kurtulamaz.

Kendini bilen evreni bilir. Evreni bilen Tanrı’yı bilir. Tüm öğrenimler, eğitimler gerçek varlığımıza ulaşmak içindir. Akupressür, Refleksoloji, Reiki, Şhiatsu şifayla yapılan bir tekniktir diğerleri gibi… Bazı şifacılar uyurken zihinlerinin vücutlarını terk ettiğini diğer insanları uzaktan iyileştirebildiklerinin hastalarının uyarılarıyla farkına varmışlardır.

Diğer şifacılar da bazı çevrelerin zararlı frekanslarla hastalığa yol açıcı olduğunu ya da hastalığın fiziksel kimyasal veya gürültüden kaynaklanabileceğini söylüyorlar.

Hıristiyan bilimciler şifacılık alanında bütün iyileştirmelerde Tanrı’ya yakınlaşmanın önemine işaret ederler. Şifa bulma onların iddiasına göre Tanrı’nın insanlara olan merhametinin bir delilidir. İman önemli bir değerdir. Bilimsel araştırmalara göre Tanrı-Merkezli zihnin maddeye üstünlüğüne dayanan şifa metodunun gerçekten işliyor görünmesidir.

Amerikan hayat sigortası şirketleri de böylesi az sağlık riski olan bu kişilere daha düşük sigorta primi uygulamaktadırlar. O halde ister kendiniz için yaptığınız bir şey olsun, ister size yapılan olsun, şifa verme yaygın olarak uygulanmakta ve oldukça başarılı olmaktadır. Fakat hiçbir şifa verme biçiminde hiçbir zaman şifa dağıtanın aslında kendisi olduğunu iddia etmemelidir. Şifacı ilahi sistemin Karma’nın efendileri dediğimiz şifacı yüce varlıkların kanalı ile aracı olan bir hizmet görevlisidir. Tanrı’nın evrensel hayat gücünün etki ettiği bir vasıtadır.

Manevi şifacılık çok kişisel çok doğal bir şeydir. Herkes yapabilir hepimizde bu potansiyel mevcuttur.

Her şifacının kendine özgü bir uygulama şekli vardır ve hepsi içgüdüsel olarak davranırlar.

Bazı şifacılar hastaların başına diğerleri de rahatsızlık olan bölgeye dokunmaktadır. Bazıları parmaklarını kullanırken diğerleri el ayalarını kullanır; bir bölümü ise dokunmaya bile ihtiyaç duymadan şifa verir.

Temas etmeden şifa verme (absent healing) kanıtlanmış bir fenomendir ve düşünce aktarımı yoluyla etki etmektedir.

Şifacı tamamen kendini gevşetip olabildiğince pasif kalmaya çalışır ki iyileştirici güçler üzerinden harekete geçebilsinler. Genellikle hastanın vücudunun yardıma ihtiyaç duyan bölgesini düşünür, aldığı enerjileri o bölgeye sevk eder. Şifacının elleri, sıcağı-soğuğu veya batma-karıncalaşma gibi belirtileri hisseder.

İşte bu yüzden hasta genellikle şifacıdan aktarılan enerjileri hissetmekte ve bu esnada çekilen ‘kirlian fotoğraf tekniği’ ile çekilen resim hastaya akan enerjiyi göstermektedir. (Fiziksel bedenin çevresini kaplayan elektromanyetik dalgalara aura denir. Aura her yaşayan insanın çevresinde titreşimler halinde mevcuttur ve kişinin ruhsal durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Aurayı ifade ederken renkler kullanılır. Kirlian fotoğrafçılığı denilen bir teknikle titreşimler renklere dönüşür ve her rengin bir anlamı vardır.)

Herhangi bir durumda elle şifa vermenin ne kadar hızlı cevap vereceği bilinmez, bu kişiye göre değişir.

Çok ciddi durumlar günlük tedavilere ihtiyaç doğurabilir ama genellikle şifanın bir hafta arayla yapılması yeterli olmaktadır. Metot şifacının gücüne bir de hastanın talimatlara uymasına bağlıdır. İyileşme sürecinde kişi çok sakin olmalı, bu süreçte hiçbir şeyin araya girmemesini sağlamalıdır.

Bazen dua meditasyon nefes alma egzersizleri ya da iyileştirici güçlerden şifa almak için bir takım ritullere, ayinlere uymak gerekir. Şifa bulma pratisyen için çok yorucu olabilir ve bazen iyileştirme sırasında kendisi de ağrı duyabilir.

Hasta çok rahatlayabilir hatta uykusu bile gelebilir uyur, o sırada pozitif telkin verilmeli. Az sayıda hasta duygusal olarak rahatsızlık duymakta ya da iyileştirmeden dolayı duygusal boşalım yaşamaktadır.

Kirlian fotoğrafçılığı iyileştirme esnasında şifacının ellerinde gerçekten bir şeylerin olduğunu kanıtlayarak yeni ufuklar açmıştır. Şifacının pozitif olarak şifayı düşünmesi esnasında ellerinden alınan kirlian fotoğrafları, vücut güçlerinin karakterinin değişerek çok daha aktif hale geldiğini göstermektedir.

Başta ellerde olmak üzere bedene akan enerji apaçık kendini olağan üstünlükle belli etmektedir.

Bütün dünyada insanlar şifa verici güçlerin etkili olduğunu bilmesine rağmen hala Ortodoks bilim ve tıp dünyasında pek ilgi görmemektedir.

ABD’de tıp mesleğindekilere ve kilise rahiplerine iyileştirme izni verilmiştir ama bunlar dışındaki şifacılara hastaya dokunma izni dahi verilmemektedir.

Avrupa kıtasında özellikle Almanya’da konuya büyük bır alaka vardır. Ama bazı ülkelerde yazılı olarak belirtilmeden müsaade edilmişse de genelde Kıta Avrupası”nda yasa dışı kabul edilmektedir.

İngiltere, şifacılık konusunda resmi düzenlemeye sahiptir ve günümüzde 6000’e yakın şifacının uygulamada bulunduğu tahmin edilmektedir. Bir bu kadar hatta bundan da fazla şifacı ABD’de mevcuttur fakat bunların çoğu İngiltere’de olduğu şekilde nitelendirilmemektedir.

Zihin, davranış kontrolü gibi diğer tedavi uygulamalar gözükerek çalışmaktadırlar. Aromaterapi, Akupressür, Şhiatsu, Reiki gibi tedaviler. Taş terapi, renk terapi gibi tekniklerin uygulanması ile şifa çalışmaları yapılmaktadır.

Amerika’da Manevi Şifacılar Federasyonu mevcuttur.

*PRANA: Yoga sisteminde Prana kavramı çok bilimseldir. Prana kelimesi Pra ve Na hecelerinden oluşmaktadır. Pra ‘devamlı’, Na ise ‘hareket’ demektir. Böylece Prana kelimesi ‘devamlı hareket’ anlamına gelmektedir. Bu devamlı hareket insan için anne rahiminde gebelik anından başlamaktadır. Prana devamlı harekette olan bir güçtür. Prana yaşam güçüdür, Pranayama ise bu güçün bedende artmasını ve depolanmasını sağlayan tekniktir. Pranayama sayesinde bedendeki enerji aktifleşmekte ve enerjinin frekansı yükselmektedir. Bedende ısı veya yaratıcı güç üretilmekte ve enerjiyi etkilemektedir. Aktifleşen ve ısıtılan enerji yükselmeğe başlar. Bu aşamada Kundalini adlanan ‘evrim enerjisi’ uyanmaktadır. Pranayama ilmi enerjinin depolanmasına dayanmaktadır.

Bunun dışında Prana kelimesi Pra ve Ana hecelerine bölünebilir. Pra öneği ‘ileri getirmek’, Ana fiili ‘nefes’ veya ‘yaşamak’ demektir. Böylece Prana kelimesi ‘nefes vermek’ veya ‘solumak’ anlamına gelmektedir. Sanskritce Pranaka kelimesi ‘yaşayan varlık’ demektir. Bundan başka Prana sözcüğü ‘solunum’, ‘canlılık’, ‘güç’, ‘enerji’, ‘kuvvet’ ‘can’ ve ‘ruh’ anlamında da kullanılmaktadır.

Maha MANU

Sitemizi Sosyal Medyada takip etmek istermisiniz?