Rusya Tarafından Suriye İçin Hazırlanan Yeni Anayasa Taslağı

Geçen hafta Rus uzmanların Suriye için hazırladığı anayasa taslağı, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Suriye muhalefetine sunuldu. Anayasanın değerlendirilmesine karışmadığının altını çizen Rus heyetin başkanı Alexander Lavrentyev, taslağın, süreci hızlandırmak için sunulduğunu belirtti.

Sputnik‘in paylaştığı metne göre, Suriyeliler  ‘güvenliği sağlama, bağımsızlık, egemenlik ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruma’; sivil toplumu başarıyla inşa etmek için ötekiyle barış içinde, hukuk düzeniyle yönetilecek bir yasal demokratik devlet; adil ekonomik ve sosyal düzene uygun olarak herkes için makul bir yaşam standardı oluşturmak.’ yönünde niyet beyanında bulundu.

Rusya’nın teklif ettiği taslak metni, Suriye referandum sonucunda kabul edebilir.

Anayasa taslağına göre;

 • Ülkenin resmi adından ‘Arap’ kelimesini çıkarılıyor: “Suriye Cumhuriyeti, halkın, halk tarafından halk için yönetimi, sosyal dayanışma, hak ve özgürlüklere saygı, vatandaşların farklılık ve ayrıcalıklarına bakılmaksızın eşit hak ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurulu bağımsız ve egemen bir devlettir. Suriye Cumhuriyeti ile Suriye isimleri eş değerdedir.”

 

 • Suriye’nin tüm dinlere saygı duyması tasarlanıyor: Suriye’nin tüm dinlere saygı duymasını tasarlıyor ve tüm dini kurumların kanun önünde eşitliğini öneriyor.

 

 • Resmi dil: Suriye Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Arapça olduğunu belirtildi.

 

 • Kürt kültürel özerkliği: ‘Kürt kültürel özerkliğinin hükümet kurumları ile örgütlenmelerinin Arapça ile Kürtçeyi eşit olarak kullanması gerektiği’ belirtiliyor. “Her bölge, yerel referandumla desteklendiği takdirde, resmi dile ilaveten, çoğunluğun dilini kanunun düzenlediği şekilde kullanma hakkına sahip olmalıdır.”

 

 • Siyasi çoğulculuk ve iktidarın gizli oyla belirlendiği demokratik sistem: Suriye devletinin siyasi sistemi, ‘siyasi çoğulculuk ve iktidarın gizli oyla demokratik şekilde yürütülmesi ilkesi üzerine kurulmalıdır.’ ‘İdeolojik çeşitlilik Suriye’de tanınıp, hiçbir ideoloji devlet ideolojisi veya mecburi ilan edilmemelidir.’

 

 • Suriye terörizmi her haliyle kınayıp, topraklarının ve halkın terör tehditlerine karşı güvenliğini sağlar: “Suriye, savaşı, diğer ülkelerin egemenliğinin ihlalini ve uluslararası çatışmaların çözümü olarak kınıyor. Suriye ordusunun devlet erkinin dışında askeri faaliyetlerde bulunması yasaktır.”

 

 • Suriye toprakları ‘bölünemez, dokunulamaz ve tek parça: Taslak metin, Suriye topraklarının ‘bölünemez, dokunulamaz ve tek parça’ olduğunu ifade ediyor, “ülke sınırları ancak tüm Suriyeli vatandaşlar arasında düzenlenecek referandum sonucunda değişebilir.” deniyor.

 

 • Yasama yetkisi: ‘Yasama yetkisi’ halk adına Halk Meclisi ve Kurucu Meclis tarafından, Anayasa ve uygulanabilir kanunların izin verdiği biçimde üstlenilir.  “Halk Meclisi üyeleri halk tarafından, gizli, doğrudan ve eşit oyla seçilmelidir.”   ‘Halk Meclisi’  ilk toplantısından itibaren dört yıllık dönemde görev yapar.

 

 • Seçim kanunu: 18 yaş ve üstü tüm Suriyeliler oy kullanabilir.’Seçmenin özgürlüğü ve güvenliği ile vatandaşın temsilcilerini seçme hakkını ve seçim prosedürünün bütünlüğünü’ teminat altına alacak hükümler de içerecek, adayların seçim sürecini gözetme hakkı, seçmenin iradesini suistimal edenlerin sorumlu tutulmaları, seçim kampanyalarının finansmanını düzenleme, seçim kampanyasının örgütlenmesi ve medyanın kullanımı.

  Metne göre Halk Meclisi, yasa onaylayabilir; Suriye devlet başkanlığı seçimleri için sandık çağrısında bulunabilir; hükümete güvensizlik oylaması düzenleyebilir; uluslararası anlaşmaları tasdik edebilir, uluslararası antlaşma ve anlaşmaları onayladığı gibi, yabancı şirketlere imtiyaz tanıyabilir, genel affı onaylabilir ve bir milletvekilinin yetkisini sonlandırma kararı alabilir.

 

 • Yürütme Organı: ‘Suriye Cumhuriyeti Devlet Başkanı, ülkenin bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün garantörüdür.’  Suriye devlet başkanı, ‘evrensel, eşit ve doğrudan gizli genel oylama sonucunda’ Suriye vatandaşları tarafından yedi yıllık dönem için seçilir. Suriye devlet başkanı art arda iki dönemden fazla iktidarda kalamaz.Devlet başkanı seçilebilmek için, bir Suriye vatandaşı 40 yaş üstü olmalı ve oyların yarısından fazlasını almalıdır. Hiçbir aday oy çoğunluğu sağlayamazsa, en çok oy alan iki adayın yer alacağı ikinci bir oylama yapılır.

  Anayasa taslağına göre Suriye devlet başkanı aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır: “Suriye Devlet Başkanı, Halk Meclisi’nin kendisine ağır ihanet ve ciddi suç isnat etmesi durumunda, bu suçlamalarda bulunulmasının yasallığı ve prosedürlerinin uygunluğu Anayasa Mahkemesi kararıyla desteklendiği takdirde, Kurucu Meclis tarafından görevden alınabilir.”

%d blogcu bunu beğendi: