Şifacılığın geleceği / Maha MANU - Gazeteler, Haber Manşet, Son dakika Gelişmeleri
Son Dakika Haberler

Şifacılığın geleceği / Maha MANU

Şifacılığın geleceği / Maha MANU
Okunma : 55 views Yorum Yap

Şifacılığın geleceği

Alternatif tıp, kenar, tıp dünyasında şifacılığın çok hızlı bir büyüme devresinde olduğu bir gerçek. Şüphesiz ilgi şimdiye dek hiç görülmemiş boyutlardadır. Özellikle İngiltere’de tıp ciddi bir şekilde ilgi duymaya başlamış ve deneylere başlanmıştır.

Çok sayıda şifa verme becerisi olduğuna ve usta şifacılarla çok daha fazlası geliştirilebileceğine göre Batı’da şifacılığın iyi bir geleceğinin olması ihtimal dahilindedir.

Şifacılık dini inançları barındırmaktaki bugünkü gerçekten inançsız Batı toplumunda bunlar sayıca bir fazlalıktır ve septik hastalarda bile etkili olmaktadır. Buna ucuzluğunu hızını eklerseniz ilaçlarla arası gittikçe bozulan bir dünyada tedavi için gerçek bir kuvvete sahipsiniz demektir. 1956 yılında İngiliz Tıp Birliğinin İlahi şifa ve doktor ile din adamları arasında işbirliği konusunda yayınladığı bir raporda manevi şifa yoluyla tıp biliminin açıklayamadığı iyileştirmelerin gerçekleştiği belirtilmektedir. Şifa dağıtma gücü muhtemelen nerdeyse evrenseldir. Ama şifacılar öylesine farklı metotlarla çalışmaktadırlar ki bir sınıflandırma yapabilmek imkansızdır.

Şifacının tipik örneği manevi şifacıdır. O insan neye inanıyorsa onu gerçekleştirmenin mümkün olduğu prensibiyle çalışır. Bunu da hastanın bilincinin sınırlarını genişletip daha yüksek bir ruh seviyesiyle uyumlu hale getirerek başarır.

DDİ (Duyular Dışı İdrak): Duyular Dışı İdrak seviyesine yükseltmeyi başararak yardımcı olur yani duyu ötesi yaşam enerjisiyle bütünleştirmeyi başarır.

Kişi veya müşterimiz bir kere kendi ruhsal gücünün farkına varınca, “vardırılınca” onunla yakın içsel iletişimimiz başlar.

Çakra nefes alma teknikleriyle düşünce ve davranış değiştirme seminer ve terapileriyle Tanrı ile gerçekten uyumlu hale gelince (veya duyu ötesi güç olarak neye inanıyorsa) ortak çalışma alanı oluştururuz.

Büyük uyum sağlama durumlarında insanlar mucizevi tedaviler tecrübe edinirler.

Uzun süren romatizmal nodüller birkaç dakikada yok olmakta, guatr birkaç saat içinde boyca küçülmekte birçok hastalık herkesin gözü önünde iyileşmektedır. Birçok şifa merkezlerinde, hepimiz magazin basınından izleriz ki basın şifa gerçeklerini devamlı saptırır. İnanç duymadığından horlar, küçümser vs. Bazı yönlerden haklı olmakla birlikte işin esasına pek inemez. Cinci ya da üfürükçü diye adlandırılan hocalar şifacılık kapsamında veya medyum diye değerlendirilmemelidir. Yozlaşmış örnekleri bir yana bırakırsak Kuran ayetleri veya mistik okul bilgilerinde şifa gerçeği mevcuttur.

Gelişmiş ülkelerde üniversiteler, enstitüler bu konunun bilimsel çalışmalarını kürsülerini kurmuşlardır. Araştırın lütfen …

Manevi şifacılar çıkar gözetmez değerler çerçevesinde etik ve ahlak değerlerine dikkat ederek insanlara ve tüm varlıklara şifa enerjisini kullanırlar. Kanal olma görevinin bilinci içerisinde Dünyada birçok örnekleri vardır.

Konunun içine girdikçe ihtiyacınız oranında görevlilerle karşılaşırsınız. Şöyle bir söz vardır: “Ara bulacaksın, öz varlığınla karşılaşacaksın.” Bu konuda gerçekten iyi olabilmek için 6 yıldan 8 yıla kadar değişen bir süre araştırma ve eğitim gereklidir.

Bazıları hala hastalarını hastalıklardan kurtarmak için her tür teatral sahneleri; sürtme ve ovalamayla insanların canını yakan yöntemler kullanmaktadırlar. Tabii bu bir tercihtir. Bazı manevi şifacılar ve birçokları bitkilerle şifa verebildiklerini iddia etmektedirler. Dünyanın her yanında manevi şifacılar özel uygulamalar sayesinde “Hayatın Evrensel İyileştirme Gücü”nü kontrol altına alabildiklerini ileri sürmektedirler. Buna ulaşmak mümkün müdür? Evet, mümkündür…

Basit Şifa Yapma

  1. Arkadaşını arkası düz bir iskemlede ayakları yere basacak şekilde oturtun. Böylece enerji serbest olarak çakralardan akar. Kollarını ve bacaklarını birleştirmesin ve ellerini dizlerine koysun. Avuç içi yukarı gelsin. Kafasındaki tüm düşünceleri silmesini söyleyin. Derin nefes almasını ve nefes alıp verirken nefesini izlemesini öğütleyin.
  2. Dua edin, Karma’nın efendileri şifa dileğinde bulunun, tüm dikkatinizi arkadaşınıza çevirin.
  3. Kendinizi ve arkadaşını topraklayın. Bir topraklama kablosunun erkekse omurganın başlangıcından ya da kadınsa yumurtalıklardan akarak dünyanın merkezine gittiğini tehayyül edin ve derin nefes alın ve şifaya başlayın.
  4. Ellerinle başının otuz cm yukarısından ellerinizle aurasında hissedin. Onun sıcaklığını dolgunluğunu ve sızlanma duygularını da hissedin. Eğer aurayı açık gözle görürseniz ya da hayal gözünüzle görür veya hissederseniz ellerinizi baş, boyun, omuzlar, kollar, göğüs, bacaklar ve ayaklardan aşağıya doğru hareket ettirin. Sıcaklığı, duyguları, hisleri ve zihninize gelen imajları kıyaslamak için ellerinizi bütün aura üzerinde gezdirin. Bu işlemi uygularken kendi bedeninizde ve zihninizde ne olduğuna dikkat edin ve arkadaşınızdan size yansıyanla sizin kendinizin verdiği yanıtları tecrübe ile ayırmayı öğrenin. Duygulardan hangisinin hangisi olduğuna güvenmeyi tatbik ettikçe öğrenirsiniz. Bu ayırımı öğrenmek kendi içinde pisişik bir işlemdir. Sezginizi, düşüncenizden ayırmayı öğreneceksiniz. Önce sezginize güvenin ellerinizi arkadaşınızın aurasında gezdirin vücudun da kendisinin söylediği veya bildiği ağrıyan veya hasta olan yere özel dikkat gösterin.
  5. Bedeninin bazı yerlerini soğuk olarak hissederseniz veya bu bölgelerin üzerindeki yerlerde elleriniz hiçbir duygu hissetmezse orada enerji düzgün olarak akmıyordur. Bacakların diz altındaki kısımlarında buna sık sık rastlanır. Çünkü pek çok kişi jimnastik yapmaz. Enerji akışını düzeltmek için oranj renkli ışığın, bu soğuk bölgelere ellerinizden aktığını “hayal gözünüzde” canlandırın. Renk terapi uygulayın. Öte yandan eğer kozmik enerjiyi şifa için kullanırsanız, sizin sorunlarınız ve duygularınız işe karışmadan tedavi edersiniz. Kozmik enerjiyi ellerinizden arkadaşınızın bedenine geçirirseniz o artık onun enerjisi haline gelir. Bir bakıma kan değişimi gibi bir şeydir fakat daha kolaydır.

Kendi enerjinizden çok kozmik enerjiyi kullanmak için kozmik enerjiyi sadece bütünün ve kendinizin hayrı için istemelisiniz.

  1. Eğer arkadaşınızın aurasının bazı yerlerinde sıcaklık hissederseniz ya da aura kalın veya yoğun görünürse bu noktada enerjinin biriktiği ve auranın diğer kısımlarında enerjinin engellediği anlaşılır. Bu tür engelleri temizlemek için iki yol vardır.
  2. a) Ellerinizle bu kalın enerjiyi daha soğuk bölgelere çekerek tüm aurayı dengelediğinizi düşünün.
  3. b) Auradaki aşırı ısıyı nötr enerjide çözüleceği yere doğru, “toprağa” boşaltmayı hayal edin (Tüm negatifleri toprağa akıtın). Fiili olarak ellerinizi auraya koyup enerjiyi çekin ve onu istediğiniz yere yerleştirin, ellerinizle paslar yapın.
  4. İhtiyaca göre zamanı uzatın. Bu adımları bitirince temiz, berrak ve altın renkli ışık enerjisinin sizin ellerinizden, arkadaşınızın bedenine akıp onu yıkadığını hayal gözünüzde canlandırın. Ellerinizi baştan ayağa kadar onun aurası üzerinde gezdirip aurasını düzeltin.

Arkadaşınızın enerjisini alırsanız onun fiziksel ya da mantal hastalığını da alırsınız. Bazı şifacılar için başkasının problemlerini üstlenmek çok doğaldır. Eğer böyle bir şifacı Kırık Ayak üzerinde çalışıyorsa hastasının rahatsızlığını kendi bedeninde sona erdirmek için 1-2 gün topallar. Son olarak arkadaşınızdan öne doğru eğilip başını dizlerinin üzerine koymasını sonrada ayağa kalkıp iyice gerinmesini isteyin. Siz de aynısını yapın eğilme aşırı enerjiyi kafadaki tepe çakradan atmanızı ve psişik deneyimden sonra bedeninizi fiziksel ve gerçek olarak yeniden hissetmenizi sağlar.

Ağrı ve hastalık hayat enerjinizdeki kesilmelerin ya da dengesizliklerin sonucudur. Tek tek biriktirdiğimiz streslerden ya da hayatınızda tam olarak çözümlenmemiş ve unutulmuş eski bir kavgadan ileri gelebilir. “Bastırılmış duygular ve negatif düşünceler.” Ayrıca karşılıksız bir sevgi de gerçekten sizi kederli yapabilir.

“Sevgisizlik” bedeninizin rahatsız olan yeri size bir mesaj iletiyordur. Hastalık, fiziki bedende kendini göstermeden psişik ya da astral bedende görünür.

Hastalık hayatınızda sizin yaptığınız ya da yapılmasına izin verdiğiniz dengesizlik ve rahatsızlıklarla ilgili olarak bedeninizin siz bilgilendirme işlemidir. Eğer kendiniz hakkında biraz psişik bilginiz olursa ve bedeninize, psişik dengesini yeniden kazanması için neye ihtiyacı olduğunu sorup onu izlerseniz hastalıktan kaçınabilir ya da hastalığı hafif atlatabilirsiniz.

Dünya enerjisi ve kozmik enerji nasıl aktarılır:

-Dünya gezegeninin açık kahve renkli enerjisini ayak çakranızdan çekildiğini ve bacaklarınıza, kalçalarınıza ve kök çakranıza çekildiğini düşünün. Erkekseniz saat yönünde, kadınsanız saatin aksi yönünde düşünceniz veya elinizle onaylayarak daire şeklinde çark gibi enerjiyi çevirin. Şimdi dünya enerjisinin dalak, göbek, kalp, gırtlak, alın tepe çakralarınızdan geçerek bedeninizde yükseldiğini düşünün. Bu enerjinin bir kısmını el çakralarınıza gönderin. Onun auranıza aktığını tahayyül edin. Enerji tepe çakranıza ulaşınca onu bedeninizden aşağı indirin. Dönüş yolunda kök çakraya uğrayınca, Dünyanın merkezine sizin topraklama kablonuzla enerjiyi, psişik tortuları, problemleri de toprağa vermiş olursunuz.

-Dünya enerjisi bedeninizde geziniyorken siz tepe çakranıza odaklanın. Tepe çakranızdaki taçtan içeri çekilerek bedeninize giren kozmozun “altın renkli” enerjisinin doğrudan göbek çakranıza yol aldığını tahayyül edin. Dünya enerjisi ile kozmik enerjinin göbek çakrasında buluştuklarını ve birbirlerine karıştıklarını düşünün. İki enerji iyice karışmışsa, karışım bütün bedeninizde dolaşsın sonra topraklama kablonuzla onu dünyanın merkezine topraklayın.

Şifa bulmak istemeyen kişiye şifa veremezsiniz.

Bazı kişiler şifa sonunda bir şeylerden vazgeçmek zorunda kalacaklarını hissettiklerinden ötürü şifa almaya istekli olmazlar. Mesela uzun süredir uyuşturucu kullananlar en sevdikleri uyuşturucu üzerinde fiziksel ya da psikolojik bir tür bağımlılık kazanmışlardır.

Birisi altı yıldır her gün “valium” alıyorsa zihni her sabah yaşamının o hapı almasına bağlı olduğunu düşünür. Ona “Valium”u fırlat at ve yürü derseniz zihni bu durumun üstesinden gelemeyebilir.

Zihinler ve bedenler uyuşturucuya devam etmek isterken ruh varlıkları çoğunlukla uyuşturucudan vazgeçmek ister. Uyuşturucu kullanan kişiye şifa verirken kök çakrasından ve ayağından onu iyice topraklayın tam olarak kök çakrasını temizletin ve yatıştırılmak istiyorsa mavi kullanın. İyileştirmek için altın renkli enerjiyle kök çakrasını doldurun. Uyuşturucu derken sadece yatıştırıcı ve uyarıcıları değil marihuana, alkol, sigara ve kahveyi de kastediyoruz.

Maha MANU

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

%d blogcu bunu beğendi: