Yazar Gülfer Akkaya: “Alevilik erkekleştirilerek asimile ediliyor.”

Yazar Gülfer Akkaya: “Alevilik erkekleştirilerek asimile ediliyor.”

Yazar Gülfer Akkaya, Alevilik inancında kadın erkek eşitliğine ilişkin pek çok ritüelin kadıncıl toplum döneminin etkileri olduğunu söyledi.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Almanya Ulm Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, yazar Gülfer Akkaya’nın katılımıyla “Alevi Kadınların durumu ve Erkek Şiddeti” paneli gerçekleştirdi.

Panelde ilk söz alan  SYKP Ulm Kadın Meclisi’nden Ayda Şenol, kadına yönelik şiddetin coğrafya, inanç, ırk, etnisite, sınıf fark etmeksizin dünyanın her tarafında farklı biçim ve tonlarda devam ettiğini belirterek, tüm kadınların erkek egemenlikten kaynaklanan bu şiddete karşı ortak mücadele yürütmesi gerektiğini vurguladı.

“ALEVİLİK ERKEKLEŞTİRİLEREK ASİMİLE EDİLİYOR”

Ayda Şenol’un konuşmasının ardından konuşan Gülfer Akkaya Alevilikte kadın erkek eşitliğine yönelik yapılan vurgunun  kadim toplumsal yapıların bir yansıması olarak bu inancın kuramsal yapısına yansıdığını vurgulayarak, Alevilik inancında kadın erkek eşitliğine ilişkin pek çok ritüelin kadıncıl toplum döneminin etkileri olduğunu söyledi.

Aleviliğin asimilasyon ve yok edilme mücadelesinin üç kaynaktan işletildiğini belirten Akkaya, diğer erkek tek tanrılı dinlerin, devletlerin çabasından çok Aleviliğin içinden Alevi erkeklerce sürdürülen “erkekleştirerek” Aleviliği asimile etme mücadelesinin en zarar verici kaynak olduğunu vurguladı.

“ALEVİLİĞİN KADINCIL YANLARINA SAHİP ÇIKILMALI”

Bugünkü Aleviliğin kadın erkek meselesinde Aleviliğin kuramsal yapısından çok uzaklaşmış olduğunu söyleyen Akkaya, Alevi kadınların ve Aleviliğin eşitlikçi yanına inanan tüm Alevilerin onun kadıncıl yanına sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.

Aleviliğin İslamlaştırılırken “erkekleştirilerek” asimile edilmek istendiğini söyleyen Akkaya, Pir-Ana eşitliğinden, can olma durumuna, Alevi hukuksal yapısında kadına yönelik hiçbir ayrımcılık olmamasından kadına yönelik şiddetinin yasak oluşuna pek çok kadıncıl yanının bozulduğunu ve buna karşı durulması gerektiğini belirtti. (Pirha)

gazetelink

Gazetelinkleri ve Güncel Medya Haberleri

Sitemizi Sosyal Medyada takip etmek istermisiniz?

%d blogcu bunu beğendi: