Yeni bir Cumhuriyet ve Demokrasi! / Atilla YÜCEAK - Gazeteler, Haber Manşet, Son dakika Gelişmeleri
Son Dakika Haberler

Yeni bir Cumhuriyet ve Demokrasi! / Atilla YÜCEAK

Yeni bir Cumhuriyet ve Demokrasi! / Atilla YÜCEAK
Okunma : Yorum Yap

Yeni bir Cumhuriyet ve Demokrasi!

”Sivil” olan toplumsal sorunlar ”Resmi militarist” anlayış ile çözülemez

Liberal siyasi anlayış ile de…
Toplumsal sorunların çözümünde bir miktar başarı kazanılmış olsa bile “toplumsal” sorunlar kendi kaynağında artarak devam edecektir.

Oligarşik burjuvazinin hangi rengi olursa olsun;
en geniş maddi olanaklarına sahip hiçbir resmi kurum ve kuruluş toplumsal sorunları çözmez.
Toplumsal sorunlar en nihayetinde yine toplumlar tarafından yeni bir ortaklaşma ve yeni bir konsensus ile çözülecektir.

Burjuva sınıfın çıkarlarını koruyan;
Siyasi ve resmi militaristlerin -işbirlikçilerin- görevleri bunu organize etmek ve korumaktır…
Devlet adına yapılan tüm darbelerin asıl nedeni de bu durumdur.

Devlet adına;
resmi çözüm ürettiğini sananlar toplumu ”Sorun üretim merkezi” haline getirmektedir.
Devlet;
sorunları çözüyormuş gibi yaptıkça çözüm öneri ve faaliyetlerine katılamayan toplum sorun üretmeye devam eder.
Bunun sonucu olarak toplum kendi enerjisini kullanamayan ve her konuda atıl,
hizmet bekleyen ve alamayan bir ”Sorun üretim merkezi” niteliğini kazanır.

Günümüzde görüldüğü gibi gittikçe;
Tek adamlı ve tek merkezli;
Tekçi resmi çözümlerin verimliliği,
adil dağılımı,
kontrol ve denetimi eksik kalmaktadır.
Tekçi ve ırkçı,
devletçi zihniyet tarafından yüksek burjuvazinin çıkarları için önerilenler yüksek maliyete sahip olacağı gibi etkinlik ve verimliliği düşük olacak,
hizmetlerin adil dağılımının kontrol ve denetimi de mutlaka eksik kalacaktır.

Kapitalist sürecin kokuşmuşluğu gittikçe çöküşü gösterdiği bu süreçte;
ülkemizde de olduğu gibi devletçi,
tekçi-resmi çözümler;
sadece bir sınıfa hizmet ettiği için ”sınırlı” kalır,
devamlılık arz etmez.

Resmi görevliler tarafından üretilecek çözüm öneri ve faaliyetleri,
faaliyeti gösteren kişi veya kadronun resmi görev süresi ile sınırlı kalacaktır.
Çözüm faaliyetleri devamlılık arz etmeyecektir.
Aksine her resmi ve siyasi faaliyet, faaliyeti gösteren kişi veya kadronun siyasi hayatı ve resmi görev süresi ile sınırlı kalacaktır.

Kısaca;
bizzat işbirlikçi oligarşi ve onun iktidar sahipleri tarafından yapısal olarak sivil ve toplumsal olan yoksulluk olgusu resmi ve siyasi-bürokratik idari organizasyon ve uygulamalar ile çözülemeyeceği açıktır.
Bu tamamen bir sınıflar arası mücadele ve #Devrim sorunudur.

Toplumsal sorunların çözümü ithal veya yabancı yöntemler ile değil,
kendi değerler sistemine dayalı,
gelenekleri ile uyumlu toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak, tekelci burjuvaziye karşı oluşturulacak ittifak ve cephe yöntemleri ile olur.

Kapitalizmin çöküşünü görmezden gelerek;
yüzyılı aşan bir süredir toplumsal sorunların çözümünü kapitalist batıdan alınmış yöntemler ile çözmeye çalışıyoruz. Komik olan bu uygulamadan şikayetçi olan kesim ve birimler bile yerel veya genel idari birimlerin başına geldikleri zaman aynı yöntemleri kullanmalarıdır.

Oysa;
yaşanacak olan sınıf mücadelesi ve ittifakların,
çözüm önerilerinin kültürel kodlarımıza ve sivil anlayışa uygun olması çözüme ülkemizde yaşayan bütün emekçi halkların, toplumsal birimlerin katılımını sağlayacağı gibi yaşanan örgütsüzlük ve dağınıklığın sırtından da büyük bir yükün kalkmasını sağlayacaktır.

Çözümün öncelikle eski çözüm biçimlerinden farklı olması, ırkçı ve resmi kural ve yönetmeliklere göre değil sosyolojik esas ve temellere dayanması,
bu faaliyetlerin toplum tarafından ortak kararlar alınarak benimsenmesi ve toplumun katılımcı olarak yer alması bu faaliyetleri kurumsallaştıracak ve yeni bir #Devlet,
#Cumhuriyet,
herkesin kendini ve kendi kültürünü yaşadığı yeni bir gelenek ve kültürün yaratılmasına katkı sağlayacaktır.

#AşkÖrgütlenmektir!
#ŞairŞiirSokakta

Atilla YÜCEAK

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

%d blogcu bunu beğendi: