Son Dakika Haberler

6 muhalefet partisi ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ metnini imzaladı

6 muhalefet partisi ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ metnini imzaladı
Okunma : Yorum Yap

6 muhalefet partisi ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ metnini imzaladı

6 muhalefet partisi ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ metnini açıklamak üzere bir araya geldi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi temsilcilerinin yaptığı görüşmelerin ardından üzerinde uzlaşılan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni” açıklandı. Konuşmaların ardından 6 muhalefet partisi lideri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnine birlikte imza attı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ve Ali Babacan Ankara Çankaya’daki Bilkent Otel’de bir araya geldi. 6 siyasi partinin genel başkanları salona aynı anda yan yana girdi. Her partinin genel başkan yardımcıları bir konu başlığını kürsüde açıkladı.

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni”nde öne çıkan başlıklar şöyle:

Seçim barajı yüzde 3’e düşürülecek.

Milletvekili seçimlerinde yüzde 1 oy olan partiler Hazine yardımı alacak.

Temel hak ve özgürlüklerde kararname düzenlemesine izin verilmeyecek.

Cumhurbaşkanı’nın veto yetkisine son verilecek.

Meclis soruşturmalarında yeter sayısı düşürülecek.

Cumhurbaşkanı görev süresi 7 yıl olacak.

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’nun tek başına OHAL ilan etme yetkisi olmayacak.

Sulh Ceza hakimliklerinin görev, yetki ve işleyişleri yeniden düzenlenecek.

Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının derhal uygulanması sağlanacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kaldırılacak. İki ayrı kurul oluşturulacak. Çoklu baro uygulamasına son verilecek. Anayasa Mahkemesi üyelerinin en az 4’te 3’ünün hukukçu olması zorunlu tutulacak. Sayıştay Anayasa’da yüksek mahkeme olarak düzenlenecek.

TRT ve Anadolu Ajansı bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yeniden yapılandırılacak. Medyada kartelleşmeyi önlemek için yasal tedbirler alınacak. RTÜK’e yasal düzenlemeler yapılacak. Üyeler Meclis tarafından seçilecek.

Kamu İhale Kanunu yeniden düzenlenecek.

Yerel yönetimlere genel bütçeden verilen vergi gelirlerinin payı artırılacak.

Seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak. Kayyum uygulamalarına son verilecek.

YÖK kaldırılacak. Öğretim üyeleri rektörlerini kendi seçecek.

Siyasi Etik Kanunu hazırlanacak.

Yurt dışındaki 6 milyondan fazla vatandaşın Meclis’te temsilinin sağlanması için seçim çevresi oluşturulacak.

Siyasi partilere ve adaylara yapılan bağışlar zorunlu olarak açıklanacak.

Meclis’in denetim yetkisi güçlendirilecek.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI KONU BAŞLIKLARINI AÇIKLADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından okunan metnin giriş bölümünde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin neden yanlış olduğu anlatıldı; sistemin “Cumhurbaşkanı’na yasama, yürütme ve yargıyı güdümü altına almasını sağlayan çok geniş ve denetimsiz yetkiler tanıyarak otoriter bir yönetim yarattığı” ifade edildi. “Bizler, anayasal devlet anlayışına aykırı, demokratik hukuk devletini temelinden zedeleyen ve egemenliği şahsileştiren bu sisteme karşı çıkıyoruz” denilen metinde, “Geçmişin dar kalıplarını da reddediyoruz. Geçmişin tecrübelerinden istifade ederek, geçmiş uygulamaların ortaya çıkardığı demokrasi sorunlarına ve vesayetçi uygulamalara bir daha imkan vermeyecek yeni bir sistemi inşa etme kararlılığındayız. Bu, yeni bir başlangıçtır” denildi.

Metinde muhalefetin çerçevesini belirlediği Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem şöyle özetlendi:

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; düşüncelerin özgürce ifade edildiği, din ve vicdan özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, kadın haklarının, çocuk haklarının, çevre haklarının tam anlamıyla korunduğu özgürlükçü bir sistemdir. Bu sistem, devletin tüm kurumlarının hiçbir ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlarına eşit mesafede olduğu çoğulcu bir sistemdir. Bu sistem, kamu yönetiminde eşitlik, tarafsızlık ve liyakat ilkelerinin esas alındığı, yolsuzlukla etkin mücadele edildiği, düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlıklarının sağlandığı, üniversitelerin özgürleştiği bir sistemdir.”

SEÇİM BARAJI VE SEÇİM MEVZUATI

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu tarafından okunan metnin ikinci bölümünde, “Meclis’i güçlendirirken hükümeti zayıflatmama, hükümeti güçlendirirken Meclis’i zayıflatmama kararlılığı içerisindeyiz” denildi. “Etkili ve katılımcı bir yasama” organı öngörüldüğü; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin temsil yeteneği arttırılacak, kanun yapma ve yürütmeyi denetleme işlevleri etkili kılınacağı; Meclis İçtüzüğü’nde katılımcılığın ön plana çıkarılacağı; seçim kanunlarında yapılacak düzenlemelerle siyasette şeffaflık ve dürüstlük güvence altına alınacağı ifade edildi. Seçim barajının yüzde 3’e düşürüleceği; yurt dışında yaşayan TC vatandaşlarının Meclis’te temsilinin sağlanabilmesi için yurt dışı seçim çevresi oluşturulacağı; siyasi partiler ve seçim mevzuatının yeniden düzenleneceği; siyasi partiler hakkındaki yasal mevzuat ve yaptırım hükümlerinin de Avrupa Konseyi standartları ışığında, çoğulcu demokrasinin güvencesini oluşturacak biçimde değiştirileceği belirtildi. Metinde, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde en az %1 oy alan siyasi partilerin hazine yardımından faydalanmaya hak kazanacağı; yeni bir İçtüzük hazırlayarak yasama çalışmalarının katılımcı ve şeffaf şekilde yürütülmesinin sağlanacağı; yasama sorumsuzluğunun kapsamının genişletilip, yasama dokunulmazlığının istisnalarını açıkça düzenleyerek, belirsizliğe ve keyfiliğe son verileceği aktarıldı.

Öte yandan kanun yapım süreçlerinin demokratikleştirileceği anlatıldı. 

TORBA KANUN UYGULAMASINA SON VERİLECEK

Demokrasinin özüyle bağdaşmadığı gerekçesiyle torba kanun uygulamasına son verileceği ifade edildi. Bakanlar Kurulu’nun kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin, yetki kanununa dayanması, Meclis tarafından konusu, sınırları ve süresi açıkça belirtilmesi şartıyla kabul edileceği ancak temel hak ve özgürlüklerin ise kararnamelerle düzenlenmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI’NIN VETO YETKİSİNE SON

“Cumhurbaşkanı’nın Meclis’in yasama işlevini zayıflatan veto yetkisine son verilecek. Cumhurbaşkanı’nın kanun yapım süreçlerindeki yetkisini, yalnızca bir uyarı niteliği taşıyan geri gönderme yetkisi ile sınırlı tutacağız” denilen metinde, “Meclis’in denetim yetkisini güçlendireceğiz” denildi.

Bunun için yapılacaklar şöyle sıralandı:

GENSORU YENİDEN GETİRİLECEK

“Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim için hükümete hesap sorulabilmesini sağlayacak araçları arttırıp var olan araçları da daha etkili kılacağız. Yazılı soru önergelerine süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde ilgili bakana yaptırım uygulanmasını sağlayacağız. Meclisin denetim yetkisini etkin şekilde yerine getirebilmesi amacıyla meclis soruşturması için gereken yeter sayıları düşüreceğiz. Hükümet, Başbakan ve Bakanlar hakkında gensoru verme yetkisini tanıyacağız.”

Parlamentoların tarihsel bir kazanımı olan bütçe hakkının devredilmezliği ilkesini tesis edileceği, bu doğrultuda Meclis bünyesinde Kesin Hesap Komisyonu kurulacağı, bu komisyonunun da başkanının ana muhalefet partisi olacağı aktarıldı.

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ŞAHİNALP:

Yeneroğlu’nun ardından konuşmasına başlayan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, “Cumhurbaşkanının yalnızca bir dönem seçilmesi kararını getireceğiz. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilecek, görev süresi bitince aktif siyasete dönemeyecek” dedi.

GELECEK PARTİLİ ÜSTÜN: YARGI BAĞIMSIZLIĞINI VE TARAFSIZLIĞI SAĞLAYACAĞIZ

Kürsüye çıkan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcı Ayhan Sefer Üstün, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de öncelikle yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Üstün, şöyle devam etti:

“HSK kaldırılacak, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak iki ayrı yapı oluşturulacak. Hakimlere coğrafi teminat güvencesi sağlanacak.”

İYİ PARTİLİ ERDEM: ÖZGÜR VE DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE’Yİ İNŞA ETMEYE KARARLIYIZ

Üstün’ün ardından konuşmasına başlayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “Özgür ve demokratik bir Türkiye’yi inşa etmeye kararlıyız. Başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin güvence alındığı, kadın-erkek eşitliğinin tesis edildiği demokratik bir Türkiye’yi inşa etmeye kararlıyız. TRT ve Anadolu Ajansı, bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yeniden yapılandırılacak. Keyfi akreditasyon kararlarına son verilecek” dedi.

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KAYA: KAYYUM UYGULAMALARINA SON VERECEĞİZ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, “Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız. Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz” dedi.

MUHALEFET LİDERLERİ MUTABAKAT METNİNE İMZA ATTI

Metni 6 partiden 6 genel başkan yardımcısı okumasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kürsüye çıkarak okunan mutabakat metnine imza attı.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

slot siteleri bahis siteleri hacklink