Son Dakika Haberler

Fahrettin Altun artık algılarımızı yönetecek!

Fahrettin Altun artık algılarımızı yönetecek!
Okunma : Yorum Yap

‘Algıları ayarlama’ daire başkanlığı kuruldu

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle İletişim Başkanlığı’na bağlı “Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi” kuruldu. Dairenin görev tanımı; “Türkiye Cumhuriyetine karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonuna karşı faaliyette bulunmak”

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, 10 Temmuz 2018’de kapatılan Başbakanlık Basın ve Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri ile tüm malvarlığının devredildiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın görev ve yetkileri genişletildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, İletişim Başkanlığı’na bağlı çalışan yedi birimin sayısı dokuza yükseltilerek “Özel Kalem Müdürlüğü” ve “Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı” kuruldu. Kurulan yeni başkanlığın görevleri arasında “Türkiye Cumhuriyetine karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak” ve “Kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde, devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde bulunmak” ibareleri yer aldı.

Yeni birimin yetkileri şöyle belirlendi:

“a) Devletin stratejik amaç ve hedefleri ile Devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak stratejik iletişim politikalarını belirlemek.

b) Ulusal ve uluslararası alanda stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütmek ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) Türkiye Cumhuriyetine yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak.

ç) Türkiye Cumhuriyetine karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak.

d) Kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde, Devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde bulunmak.

e) Görev alanı kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

Meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşa yeni düzenleme

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, İletişim Başkanlığı’nın “işbirliği ve bilgi toplama” yetkisi de genişletildi. Başkanlığın görev alanına giren konularda yakın işbirliği yapma yükümlülüğü önceden kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla sınırlıydı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler de yakın işbirliği kapsamına dahil edildi.

Döner sermaye işletmesi kuruldu

Yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere, Başkanlığın hizmetlerine ait yayın, bilgi, belge satışı ile bilgi işlem, dizgi, baskı, teknik danışmanlık, eğitim, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yerine getirmek ve her türlü mal ve hizmet alımları, kiralama, araç, gereç, araştırma, eğitim, tanıtım giderleri ile faaliyet alanına giren hizmetler için görevlendirilecek personele yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla döner sermaye işletmesi kuruldu. Bu işletme, Başkanlığa bağlı “Yönetim Hizmetleri Dairesi” birimine bağlandı. Ayrıca kurumun dışarıdan aldığı hizmetlere yapacağı ödelemer de döner sermayeden karşılanacak. Döner sermaye işletmesi için genel bütçeden tahsis edilecek sermaye miktarının Cumhurbaşkanı kararıyla beş katına kadar arttırılabileceği düzenlendi.

Döner sermaye şu gelirlerden olaşacak:

Başkanlık bütçesine konulan ödenekler, Hazine tarafından verilecek aynî yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kâr ile bağış ve yardımlar.

Özel Kalem Müdürlüğü ve başkan yardımcıları Kararnameyle birlikte İletişim Başkanlığı teşkilatının yapısına, başkanın çalışma programını düzenlemek üzere özel kalem müdürlüğü ve başkan tarafından verilen talimatlarını yerine getirmek ve gerektiğinde başkana vekâlet etmek üzere başkan yardımcılığı eklendi.

İletişim Başkanlığına bağlı çalışan dokuz birim şöyle:

Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanlığı; Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı; Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı; Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı; Tercüme Dairesi Başkanlığı; Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı; Hukuk Müşavirliği.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)