Son Dakika Haberler

Almanya Parlamentosunda radikalleşen aşırı sağ problemi / Özgür ÇOBAN

Almanya Parlamentosunda radikalleşen aşırı sağ problemi / Özgür ÇOBAN
Okunma : 6 Yorum

Almanya Parlamentosunda radikalleşen aşırı sağ problemi

ALMANYA- Özgür ÇOBAN yazdı:

Almanya’da seçimlerin ardından Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Bündnis 90/Die Grünen (Yeşiller) ile liberal Hür Demokrat Parti (FDP) arasında koalisyon görüşmeleri tamamlandı ve hükümet kuruldu. Buraya kadar her şey normal görünüyor ancak bir miktar güç kaybetse de yüzde 10’un üzerinde oy alarak parlamentoya girmeyi başaran neonazi partisi Almanya için Alternatif (AfD) daha da radikalleşmiş kadrosuyla ciddi problemler yaratacağının sinyallerini veriyor.

Hükümet kuruldu, bakanlıklar dağıtıldı ve çalışmalara başlandı. Artık “yeni dönemde şöyle olacak”, “yeni dönemde böyle olacak” tartışmalarını bir kenara bırakıp, yani sanal dünyadan gerçek dünyaya dönmenin zamanı geldi. Gerçek alemde neler var? Mesela, neonaziler var, koronavirüs önlemlerine karşı nazilerle birlikte sokaklara dökülen ve radikalleşme tehlikesi olan milyonlar var, selefi teröristler var. Kısacası oldukça büyük sıkıntılar var.

Bu bağlamda, şöyle bir kafanızı kaldırıp baktığınızda dikkatinizi ilk çekecek “çarpıklık”lardan biri muhtemelen, Almanya Federal Meclisi’nde (Bundestag) gün aşırı türlü faşistlik peşinde koşan AfD’li milletvekilleri olacaktır. AfD’nin yeni milletvekili kadrosu oldukça renkli. Kadroda, neonazi faaliyetlerinden ötürü ordudan atılan eski bir asker, neonazi sempatizanı eski bir hakim, korona inkârcısı şöhretli bir faşist, yine bazı faşist holiganlar ve kendisini “Nazizmin gülen yüzü” olarak tanımlayan bir avukat da yer alıyor. Faşist parti, dünyanın her yerinde olduğu gibi toplumun en aşağılık, en sefil, en sığ kesimlerinin örgütlendiği ya da bir araya geldiği siyasi yapı olarak dikkati çekiyor.

Partide, “muhafazakâr merkez seçmenden kopmayalım” düşüncesi etrafında politika yapan ekip ile “daha da sağa kayalım, faşistleşelim” diyen kesim arasındaki fay hattı kırılarak büyümeye devam ediyor. Bunu en son, merkez sağa yakın partililerin temsilcisi olan Jörg Meuthen’in Grup Başkanvekiliği görevinden ayrılmak zorunda “bırakılması” net bir şekilde ortaya koydu. Partide neonazi kanadın etkisi her geçen gün artıyor.

ALT ÜST OLUŞLAR, BELİRSİZLİKLER…

Bununla birlikte, Avrupa Birliği içerisinde 2013 yılında baş gösteren finansal krizle birlikte siyaset sahnesine dahil olan, 2015’te yaşanan Suriye merkezli göç dalgasını kullanarak büyüyen faşist AfD‘nin, Almanya siyasetinin önemli ve devamlı bir aktörü haline geldiğini söylemek yanlış olmaz.

Fransız Sosyolog Bruno Latour, günümüz Avrupası’nın üç önemli tehditle yüz yüze olduğunu söylüyor. Nedir bunlar? Yaşlı kıtanın, “küreselleşmeyi icat etmiş ülkeler tarafından yüz üstü bırakılması”, “iklim değişikliği” ve “milyonlarca sığınmacıya bir sığınak bulma zorunluluğu”. Bunlara giderek güçlenen ve söylemleri merkez siyasete yerleşen aşırı sağcılar tarafından savlanan “müslümanlar Avrupa kültürüne ait değil” idesinden filizlenen ırkçılığı da eklemek gerekiyor kanımca.

Kapitalizmden kaynaklı buhranlarla kavrulan dünyada, sosyal refah devletlerinden sosyal kontrol devletlerine geçiş dönemini yaşıyoruz. İnsanlık, şimdi koronavirüs salgınının da tetiklemesiyle ortaya çıkan alt üst oluşlar ve belirsizlikler içerisinde yolunu arıyor. Kapitalizmin dayattığı ve uyguladığı “zenginler hep zenginleşir, yoksullar hep yoksullaşır” tezini tersine çevirecek bir duygu dünyası ve ideolojik motivasyona ihtiyacımız var. Bunun birinci adımı sermaye beslemesi neonazi/aşırı sağcı siyasi akımların önünü kesecek bir ideolojik diskur oluşturabilmek olmalı. İnsanın kendisi ve doğayla savaşmadığı, emeğin hak ettiği değeri gördüğü, yoksullara doğru yayılan bir refah olgusuyla tahkim edilmiş bir sistemden bahsediyoruz. Büyük devrimci Clara Zetkin bu bağlamda, “Faşizm, proleter devrimi gerçekleştirememiş proletaryanın çekmeye mahkum olduğu cezadır” diyor. Bu cezanın çekilmesi bir yana Avrupalı emekçilerin zaman zaman yabancı işçi düşmanlığı yapan neofaşistlerle kol kola girdiğini ve emeğin enternasyonal değerini hiçe saydığını görüyoruz üzülerek.

Burada asıl problemli nokta, Avrupa toplumlarında ortaya çıkan kültürel çeşitliliğin, hoşgörü içeren “çokkültürlülük” anlayışından neofaşistlerin de baskısıyla bir nevi zorunluluk içeren “entegrasyon” aksına doğru dümen kırması. Buna dünya ölçeğinde solun iktidar hırsını yitirmiş olmasını da eklersek durum daha kaotik bir hale bürünüyor maalesef. Hele bir de “ulusötesi” bir yapı olduğu savunulan Avrupa Birliği’nin esas itibarıyla “ulusal” bir bütünün tezahürü olduğunu düşünürsek, kıtanın en hoşgörülü ülkelerinde dahi göçmenleri yok sayan, onları ötekileştiren neofaşist partilerin bu kadar hızlı ivmelenmesine şaşırmamak gerekiyor. Bu bağlamda, örneğin antisemitizmi düşünülenin aksine Yahudiliğin Avrupalılarca yanlış anlaşılmasından kaynaklanan bir davranış şekli değil de ırkçılığın zamane koşullarında ulaştığı yine soy sop temelli çağdaş boyutu olarak ele almak gerekiyor.

AYRIŞTIRMA POLİTİKALARI ETKİLİ OLUYOR

Almanya’nın neonazisi AfD meselesine dönersek, yukarıda da belirttiğim gibi parti, seçimlerin ardından ülkenin doğusundaki en güçlü siyasi yapıya dönüşmesiyle birlikte giderek daha fazla radikalleşmeye başladı.

Bununla beraber, Almanya’da merkez siyaset partilerinde neofaşist AfD ile hangi yöntemlerle mücadele edileceğine dair kararsızlığın da devam ettiği görülüyor. Bu sorunla baş etmede sağlıklı bir strateji geliştirilebilmesi için ilk etapta, Doğu Almanların bu neofaşist partiye olan ilgilerinin kaynağının araştırılması gerekiyor. AfD, Doğu Almanya’da oldukça “hesaplı” ve “sinsi” bir politika yürütüyor. Bu politikanın diskurunun en önemli ayağını ise “Batı ile Doğu Almanya arasındaki siyasi birleşmenin doğu aleyhine tamamen başarısız olduğu” iddiası oluşturuyor. AfD, son seçimde yine bu tema üzerinde yoğunlaştı ve görüldü ki bu iddianın doğu Alman toplumunda ciddi miktarlarda karşılığı bulunuyor.

Peki bu ayrıştırma politikası neye yol açıyor? Bana göre en önemli sonucu batı ile doğu arasındaki duygusal engelleri tahkim ediyor ve bu engellerin daha da belirginleşmesine neden oluyor. Doğu Almanların bütünleşmiş Almanya içerisinde kendilerini “ikinci sınıf” vatandaş olarak hissettikleri bir sır değil. İki Almanya’nın birleşmesinin ardından doğuda yaşanan sevincin yerini zamanla giderek büyüyen refah düzeyi arasındaki uçurumun yarattığı hayâl kırıklığı almış durumda. Diğer yönüyle seçim sonuçları, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ve Almanya’nın birleşmesinin üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen, iki toplum arasındaki psikolojik ve siyasi çatlağın büyüdüğünü gösterdi. Almanya’nın batısı ve doğusu zihinlerinde yükselen Berlin Duvarı ile yaşamaya devam ediyor.

Sonuç olarak, parlamentonun en sağındaki koltuklar artık AfD’ye ait ve tam da oradan Genel Kurul Salonu’na oluk oluk ırkçılık, koronavirüs inkârcılığı ve faşizm akıyor. Sorun büyük. Alman antifaşist cephesinin en dirençli üyesi sosyal reformist Sol Parti’nin (Die Linke) de epeyce güç kaybettiğini bu formüle entegre edersek, artık merkez siyaset partilerinin neonazi partisiyle nasıl mücadele edeceklerine ilişkin kapsamlı bir plan üzerinde çalışmaları gerekiyor. Aksi halde, faşist partinin daha da güçlenen neonazi kanadının ırkçılık yüklü, faşizm pompalayan şovlarıyla parlamentoyu arenaya çevireceklerinden kimsenin şüphesi olmasın.