Son Dakika Haberler

Diş hekimleri, Sağlık Bakanlığı’ndan salgınla ilgili ‘acil’ taleplerde bulundu

Diş hekimleri, Sağlık Bakanlığı’ndan salgınla ilgili ‘acil’ taleplerde bulundu
Okunma : Yorum Yap

Diş hekimleri, Sağlık Bakanlığı’ndan salgınla ilgili ‘acil’ taleplerde bulundu

Covid19 salgın döneminde 6 aydır filyasyon uygulamasını yürüten dişhekimleri sahada ve hastanelerde karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerilerini ve acil taleplerini Sağlık Bakanlığına iletti.

Ankara Dişhekimleri Odası’na bağlı sağlıkçılar filyasyon ekiplerinden temsilcilerle birlikte Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanı Emre Korkut ile görüşerek filyasyon uygulamasında, Ağız Diş Sağlığı Hastaneleri ve Merkezlerde yaşanan sıkıntılara yönelik çözüm önerilerini ve acil taleplerini iletti.

Uygulamada görevli sağlıkçılar, yetkililerle yüz yüze görüşerek yaşadıkları sıkıntıları doğrudan anlattılar.

Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu GÜL, diş hekimlerinin yaşadıkları sıkıntılara dair şu bilgileri verdi:

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde, özellikle kamuda çalışan dişhekimleri, yüksek enfeksiyon riski, fiziksel yorgunluk ve maddi kayıpların yanında, görev tanımında yer almayan, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun görevlendirmelerle karşı karşıya kalarak tükenmişlik sendromuna sürüklenmişlerdir.

Filyasyon uygulamasında görevlendirilen dişhekimlerinin bilinen ve kronikleşmiş sıkıntılarıyla birlikte hastane ve merkezlerde kalan hekimler için de çalışma şekilleri henüz pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenmediğinden hem meslektaşlarımızın enfeksiyon riski artmakta, hem de halkın sağlığa ulaşma hakkı kapsamında diş hekimliği tedavileri yapılamamaktadır.

Salgınla mücadele etkin biçimde sürdürülürken, olağanüstü koşullarda olduğumuzun bilinciyle görevlerini cansiperane şekilde yerine getiren meslektaşlarımızın mağduriyeti ivedilikle giderilmelidir.

Bu bağlamda;

Filyasyon uygulamasında

Kaliteli kişisel koruyucu ekipman yedekli olmalı, böylece hem enfeksiyon riski azaltılmalı hem de meslektaşlarımızın kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmalıdır.

Güvenlik, ulaşım, servis, kreş ve yemek gibi insani gereksinimler karşılanmalıdır. Kolluk kuvvetinden ve yerel yönetimlerden destek alınmalıdır.

Çocuklu ailelerde çocukların bakımının aksamaması için diğer kurumda çalışan eşe kolaylık sağlanmalıdır.

Giyinme, dinlenme, hijyen sağlama alanları düzenlenmelidir.

Görevlendirme ve saat değişiklikleri mesajlaşma uygulamalarıyla aniden değil, resmi olarak bildirilmelidir.

Temaslı adres ve iletişim bilgileri özenle organize edilerek zaman ve iş gücü kaybının önüne geçilmelidir.

Geçici telefon hattı tahsis edilmelidir.

Temaslı ve semptomlu sağlık çalışanı için derhal 14 gün izolasyon süreci başlamalı, süre bitiminde kontrol testi yapılmalıdır.

İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından filyasyondaki hekimler üzerinde oluşturulan, mobbinge varan takip baskısı ortadan kaldırılmalıdır.

Filyasyon ekipleri, koordinatör hekimler, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Bakanlık yetkilileriyle haftalık periyodik toplantılar yapılmalıdır.

Kamuoyuna uygulama hakkında bilgi verilmeli, salgında gelinen noktanın vahameti açıkça ortaya konularak uyulması gereken kurallar tekrar ve ciddiyetle hatırlatılmalı, aylardır zor şartlarda bu görevi yürüten sağlık çalışanlarına destek olunmalıdır.

ADSH ve ADSM’lerde

Fiziki koşulları pandemi koşullarına ve her türlü enfeksiyon riskine uygun hale getirilmelidir.

Klinikler, yeterli havalandırma sistemine sahip, bir odada bir hekimin çalışacağı, yeterli izolasyon ve dezenfeksiyonun sağlanacağı şekilde düzenlenmelidir. Böylece hem sağlık çalışanı hem de sağlık hizmeti alan vatandaş korunacaktır.

Dental tedaviler çok büyük oranda girişimsel işlemler olduğu ve aerosol oluşturduğu için pandemi döneminde de, sonrasında da sağlık hizmetinin kalitesi ve enfeksiyon kontrolü için “4 el sistemi, tek hekimli geniş ve sabit oda, eğitimli yardımcı personel ile çalışma” koşulu sağlanmalıdır.

Acil tedaviler için hastane ve merkezlerde kalıp aktif çalışan hekim sayıları dikkate alınarak 24 saat veya gece 00.00’a kadar nöbet şeklindeki uygulamalar pandemi döneminin ekstra koşulları göz önünde bulundurularak dönem sonuna kadar kaldırılmalıdır.

Diş hekimlerinin bakanlığa ilettiği acil talepleri şöyle:

– Covid-19 tanısı meslek hastalığı sayılmalı.

– Sağlık çalışanlarına haftalık rutin PCR tarama testi uygulanmalı.

– PCR pozitif olan sağlık çalışanlarının başta ailesi olmak üzere, temas ettikleri herkese rutin bir hizmet olarak test yapılmalı.

– Tüm sağlık çalışanlarına grip aşısı ve risk gruplarına pnömokok aşısı ücretsiz yapılmalı.

– Görevlendirmeler meslek tanımına uygun olarak yapılmalı, etik ve hukuki sorunlar oluşturulmamalıdır.

– Çalışma koşulları, mesai süreleri yöneticilerin insafına ve inisiyatifine bırakılmamalı, bu konudaki belirsizlikler ortadan kaldırılıp standardizasyon sağlanmalıdır.

– Yıllık izinler kullandırılmalı ve güvenceye alınmalıdır.

– Yaşanan pek çok sorunun kaynağı olduğu bir kez daha görülen performans sistemi kaldırılmalı, hem klinikte çalışan hem de filyasyonda görev yapan dişhekimleri aynı oranlarda, adaletli, emekliliğe yansıyan ödeme, insanca yaşam için yeterli sabit tek maaş almalıdır.

– Sadece Covid19 değil, tüm enfeksiyon hastalıkları ve psikososyal şartlarla ilgili olarak geriye dönük yıpranma payı işletilmelidir.

– Personel ihtiyacını gidermek için acilen yeni atama yapılmalıdır.

– Meslek örgütleri sürece dahil edilmeli, yapılacak düzenlemeler ve görevlendirmelerde görüşleri alınmalı, karar mekanizmalarında söz sahibi olmalıdır.

– Salgın yönetimi illere göre farklılıklar gösterdiği için Odalarımız, İl Pandemi Kurullarında muhakkak temsil edilmelidir.

– Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle düzenli, süratli ve etkin iletişim sağlanmalıdır.”

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)