Son Dakika Haberler

Olympos ‘imar’ planı onaylandı

Olympos ‘imar’ planı onaylandı
Okunma : Yorum Yap

Olympos ‘imar’ planı onaylandı

‘Koruma’ Amaçlı İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı.

‘Koruma’ Amaçlı İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Buna göre Olympos, birinci derece arkeolojik SİT alanından, üçüncü derece arkeolojik SİT alanına çevrildi.

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki antik kent Olympos ile ilgili 2004 yılında çalışmalarına başlanan, birinci derece arkeolojik SİT alanından, üçüncü derece arkeolojik SİT alanına çeviren İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı.

3.derece arkeolojik sit alanı ne demek?

3. derece arkeolojik sit alanları yeni düzenlemelerin yapılabileceği alanlardır. Bu kapsamda koruma-kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilir. Yani bu kapsamda bu alanlara inşaat yapmaya belli zaman ve koşullarda izin verilebilir.

3. derece arkeolojik sit alanlarında yapılaşma ve detayları Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları kapsamında şöyle;

III. Derece Arkeolojik Sit:
Koruma – kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır. Bu alanlarda,

a) Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesine, Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesinde;

– Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiş yoğunluğu aşmamasına,
– Alana gelecek işlevlerin uyumuna,
– Gerekli alt yapı uygulamalarına,
– Öneri yapı gabarilerine,
-Yapı tekniğine ve malzemesine, Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve değerlendirilmesini sağlayacak bir biçimde çözümler getirilmesine,

b) Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

c) Bu ilke kararının alınmasından önce Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmış yerlerde planın öngördüğü koşulların geçerli olduğuna.

ç) (Değişik 18/01/2017 tarih, 29952 sayılı Resmi Gazete, 29/12/2016 tarih ve 663 sayılı İlke Kararı) Bu alanlarda Belediyesince veya Valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçebileceğine,

d) III. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı
alabileceğine,

e) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

f) Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri
malzemenin dökülmemesine,

g) Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralları yapılabileceğine,

h) Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin yürürlüktesi ilke kararının geçerli olduğuna

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)